Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Spolupráce

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. navázala spolupráci s níže uvedenými podnikatelskými subjekty.