Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 7 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání minimálně 120 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 9,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Po uplynutí doby trvání investice pozemky odkoupí na základě SoSB společnost Agrární půdní fond s.r.o.
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 3,25 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2023 pro nové klienty společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.