Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16.351.756 Kč (29.4.2024)

Novinky

Novinky 13.05.2024

Zahájení zemědělské výroby v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP zahajujeme zemědělskou výrobu na zemědělských pozemcích ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Zemědělská výroba bude zaměřena na udržitelné zemědělství (conservation agriculture) s ohledem na ekologii a klimatické změny.

Odvětví zemědělské výroby, které budou realizovány prostřednictvím společnosti APF AGRICULTURAL PRODUCTION CR s.r.o. nebo společností s naší majetkovou účastí:

– rostlinná výroba – pěstování rostlin (obiloviny, pícniny, zelenina)

– živočišná výroba (extenzivní chov masných plemen skotu)

– pěstování révy vinné (zakládání a provozování malých viničních tratí, vinařství)

Finanční prostředky získané od investorů FKI a prodejem tokenu APFC budou využity nadále pro nákup zemědělské půdy a financování zemědělské činnosti v rámci skupiny APF GROUP.

O realizaci konkrétních zemědělských projektů Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 09.05.2024

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 4,25 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 06.05.2024

Celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP aktuálně přesáhla 560 ha (5.600.000 m2). Do konce roku 2024 očekáváme dosažení celkové výměry 1.200 ha.

Nakoupené pozemky jsou využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 06.05.2024

Založení evropského fondu kvalifikovaných a profesionálních investorů

Vážení klienti,

v rámci plánované expanze skupiny APF GROUP na evropský trh investic si Vám dovolujeme oznámit založení fondu pro kvalifikované a profesionální investory (Notified Alternative Investment Fund). Fond APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C. se sídlem na Maltě je kombinovaný konzervativní kryptofond se zaměřením na investice do zemědělské půdy, zemědělských projektů a tokenizaci zemědělské půdy. Finanční prostředky získané prostřednictvím fondu budou směřovány především do České republiky na podporu českého zemědělství.

Minimální výše investice činí 100.000 EUR. Fond je harmonizován podle evropské směrnice AIFMD.

O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 02.05.2024

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 59 obchodů v celkové hodnotě 88.801.736 Kč s celkovou výměrou 1.421.628 m2 (142,2 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 181 obchodů v celkové hodnotě 275.052.001 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 02.05.2024

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.4.2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do KN předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme samostatně.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Novinky 27.04.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 145,6 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 14.04.2024

Projekt tokenizace zemědělské půdy

Vážení klienti,
již dříve jsme Vás informovali o realizaci projektu tokenizace zemědělské půdy, který probíhá prostřednictvím společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. a je určen především pro zahraniční trh. Cílem projektu je nákup zemědělské půdy prostřednictvím emise tokenů APFC. S tokenem je spojena možnost zpětného odkupu s adekvátním zajištěním (solidární ručení, zástavní právo) za předem stanovenou budoucí kupní cenu.

Vývoj projektu můžete sledovat zde.

Vývoj ceny tokenu APFC můžete sledovat na Coingecko.

V případě Vašeho zájmu jsme pro klienty skupiny APF GROUP připravili zvýhodněné podmínky pro nákup tokenu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 10.04.2024

Klimatická změna a její vliv na lidskou psychiku

Vážení klienti,

zajímáte-li se o klimatické změny a jejich dopady, doporučujeme Vám neotřelý webinář zaměřený na ekologickou úzkost. Dopady klimatický změn ovlivňují naši psychiku a přinášejí řadu obav. Webinář Vám přináší základní informace o klimatických změnách, vysvětlení pojmů a další aspekty této problematiky.

Webinářem Vás provede psycholog Mgr. Matěj Mičulka.

Více informací naleznete zde.

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň.

Novinky 08.04.2024

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 31.3.2024 činila 831.852.977 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.12.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 113.861.936 Kč (o 15,86%).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 1.100 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 04.04.2024

Portál Conseq.cz

Vážení klienti,

tímto Vás informujeme, že náš fond APF GROUP CR SICAV a.s. byl zařazen mezi investiční fondy nabízené prostřednictvím investičního portálu společnosti Conseq Investment Management, a.s. (www.conseq.cz).

Bližší informace naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Novinky 04.04.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 127,6 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 03.04.2024

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31.3.2024 ve výši 256.456.484 Kč s celkovou výměrou 4.308.736 m2 (430,9 ha). Hodnota pozemků, u nichž aktuálně probíhá vkladové řízení o změně vlastnického práva, činí 98.579.594 Kč (účtováno na poskytnuté zálohy). Po zápisu vlastnického práva do KN navýší uvedená hodnota celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Novinky 03.04.2024

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci březnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 73.839.081 Kč s celkovou výměrou 1.023.400 m2 (102,3 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 122 obchodů v celkové hodnotě 186.250.265 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 30.03.2024

Užitková zahrada APF Hněvotín

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu vybudování užitkové zahrady na zakoupeném pozemku do majetku skupiny APF GROUP v k.ú. Hněvotín (okres Olomouc).

Průběžný vývoj projektu můžete sledovat na FB profilu, který naleznete zde.

Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková.

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň.

Novinky 29.03.2024

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 29.3.2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do KN předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme samostatně.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Novinky 26.03.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 103,0 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 26.03.2024

Pravidelné měsíční platby úroků a výnosů z dluhopisů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v souvislosti s nadcházejícími velikonočními svátky budou pravidelné měsíční platby úroků a výnosů z dluhopisů zúčtovány ke dni 2.4.2024 (první pracovní den následující po svátečních dnech).

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky 20.03.2024

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 4,75 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 20.03.2024

INTERNATIONAL REAL ESTATE EXPO 2024

Vážení klienti,

v rámci rozšíření PR aktivit skupiny APF GROUP jsme přijali pozvání na výstavu International Real Estate EXPO 2024, které se koná 12.- 13.4.2024 v Praze. Jedná se o první mezinárodní expo v ČR, které se soustřeďuje na spojení investorů se společnostmi, které se pohybují v nemovitostním sektoru a nabízejí vstup do tohoto sektoru.

Bližší informace o výstavě naleznete zde.

Děkujeme za dosavadní důvěru a těšíme se na setkání.

Novinky 15.03.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 73,5 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 05.03.2024

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 58.285.802 Kč s celkovou výměrou 985.839 m2 (98,6 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 97 obchodů v celkové hodnotě 112.411.184 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 29.02.2024

Emise dluhopisů APFAF 10,0/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFAF 10,0/25 byla vyprodána.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 29.02.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 55,9 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.02.2024

Produkt SYMBION

Vážení klienti,

tímto Vás informujeme, že náš fond APF GROUP CR SICAV a.s. byl zařazen do produktu SYMBION u společnosti DELTA investiční společnost, a.s.

Produkt SYMBION nabízí rozmanitou škálu fondů kvalifikovaných investorů, které jako celek přispívají ke stabilitě vašeho investičního portfolia již od jednoho milionu korun. V rámci tohoto produktu můžete investovat do našeho fondu od částky 100.000 Kč.

Bližší informace naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Novinky 20.02.2024

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,
v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 30,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 19.02.2024

Video prezentace zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v nabídce Pozemky naleznete další video prezentaci souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 13.02.2024

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. k 31.12.2023.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2023 činí 88.561 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 68.690 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 1.163.911 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2024.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 08.02.2024

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 5,25 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 05.02.2024

Emise dluhopisů APFREG VAR/27

Vážení klienti,

společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 36 měsíců a pohyblivým výnosem 3M PRIBOR + 6 % p.a. (přičemž výnos neklesne pod 6 % p.a. a nepřekročí 12 % p.a.). Celková hodnota emise činí 24.000.000 Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 3.000.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.2.2024 a skončí dnem 5.2.2025 s možností prodloužení.

Bližní informace naleznete zde.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 02.02.2024

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2023

Vážení klienti,
přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2023. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2023 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2023 ve srovnání s rokem 2022 o 2,9 % v rámci celé České republiky. Po 2 letech dvojciferného růstu došlo k ochlazení na straně celkové poptávky, což se vzhledem k minulým obdobím dalo očekávat (rozdíl je v délce periody, která je závislá na makroekonomických podmínkách).

Tímto se společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (skupina APF GROUP) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2023. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje a nakupuje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v % Tržní cena na konci roku 2022 / a na konci roku 2023
Prostějov 19,40 % 67,- Kč/m2 80,- Kč/m2
Přerov 18,18 % 55,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Vyškov 18,18 % 55,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Kroměříž 25,00 % 52,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Brno-venkov 16,66 % 60,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Břeclav 15,38 % 52,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Znojmo 21,42 % 70,- Kč/m2 85,- Kč/m2
Hodonín 20,00 % 50,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Uherské Hradiště 20,00 % 50,- Kč/m2 60,- Kč/m2

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2023 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Skupina APF GROUP zrealizovala v roce 2023 celkem 471 obchodů v celkové hodnotě 389.559.884,- Kč, do vlastnictví nakoupila pozemky v celkové hodnotě 217.675.643,- Kč (384,7 ha). Z uvedených hodnot je nadále patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen skupina APF GROUP očekává v souvislosti s poklesem úrokových sazeb a míry inflace ochlazení poptávky po zemědělské půdě v rámci celé ČR. Nicméně dále očekáváme postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací právě v souvislosti s poklesem úrokových sazeb. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a snižování úrokových sazeb. Tlak na zvyšování cen na straně nabídky bude způsobovat pokles poptávky, který vyústí k poklesu celkové hodnoty zrealizovaných obchodů. Tato skutečnost nám nabízí příležitost k vyjednávání výhodnějších nákupních cen u pozemků do vlastnictví skupiny APF GROUP. Paradoxně tak může dojít k lepšímu zhodnocení v rámci ročního přecenění tržní hodnoty pozemků než v době, kdy zvýšená poptávka tlačí ceny nahoru a prodávající nejsou ochotni vyjednávat o cenách.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky 02.02.2024

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,
přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 60 obchodů v celkové hodnotě 54.125.382 Kč s celkovou výměrou 895.248 m2 (89,5 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 23.01.2024

Prodloužení emisní lhůty dluhopisu APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

v souladu s platnými Emisními podmínkami dluhopisů APFAF 10,0/25 tímto prodlužujeme emisní lhůtu pro upisování dluhopisů do 31.12.2024.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 12.01.2024

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Vážení klienti,

tímto Vám oznamujeme, že od 15.1.2024 zahajujeme ve spolupráci s DELTA investiční společnost a.s. úpis investičních akcií fondu APF GROUP CR SICAV a.s. Bližší informace k fondu naleznete na této stránce.

Finanční prostředky budou sloužit k investicím založeným na financování zemědělských podnikatelů, k majetkovým účastem na zemědělských podnikatelích a k nákupu zemědělských pozemků v rámci České republiky. Strategie nákupu zemědělských pozemků do vlastnictví fondu bude totožná se strategií nákupu do majetku společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o., přičemž se budou vzájemně podporovat.

Společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. bude nadále pro klienty poskytovat realitní služby, reálné investice formou přímého vlastnictví zemědělských pozemků (klientská portfolia) a zajištěné participace na nákupu zemědělských pozemků.

Pro větší transparentnost uvádíme příklady investic skupiny APF GROUP v sektoru zemědělství, které budou realizované fondem a u kterých již byl zahájen proces realizace.

1) Snížení úvěrového zadlužení zemědělské společnosti prostřednictvím přímého odkupu zemědělských pozemků, které jsou předmětem zástavního práva ve prospěch financující banky. Nakoupené pozemky jsou následně propachtovány zpět zemědělské společnosti s dlouhodobou výpovědní lhůtou (např. 10 let). Zemědělská společnost nadále hospodaří na předmětných pozemcích a platí dohodnuté pachtovné. Výnos fondu v tomto případě je generován na základě příjmu z pachtovného a pravidelného ročního přecenění tržní hodnoty nakoupených zemědělských pozemků. V rámci rozšíření spolupráce se zemědělskou společností je uvažováno o poskytnutí dlouhodobého financování podnikatelské činnosti. V tomto případě dojde k rozšíření výnosu fondu o přijaté úroky z poskytnutého financování.

2) Kapitálový vstup do fungující zemědělské společnosti a poskytnutí financování její podnikatelské činnosti (investice, provoz). Výnosem fondu v tomto případě jsou podíl na zisku zemědělské společnosti a úrokové výnosy z poskytnutého financování.

3) Založení zemědělské společnosti (nebo kapitálový vstup) s pachtýřem hospodařícím na zemědělských pozemcích ve vlastnictví fondu. Fond získává obchodní podíl, propachtovává zemědělské pozemky ve vlastnictví fondu a poskytuje financování zemědělské společnosti. V tomto případě výnosy fondu jsou podíl na zisku zemědělské společnosti, výnosy z pachtovného, úrokové výnosy a pravidelné přecenění tržní hodnoty zemědělských pozemků ve vlastnictví fondu.

O konkrétních realizovaných obchodních případech Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 12.01.2024

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31.12.2023 ve výši 217.675.643 Kč s celkovou výměrou 3.847.109 m2 (384,7 ha).

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Novinky 08.01.2024

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 31.12.2023 činila 717.991.041 Kč. Ve srovnání se stavem k 30.9.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 105.950.060 Kč (o 17,31 %). Meziroční nárůst celkové hodnoty činil 322.488.756 Kč, což je 81,54%!

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 900 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 05.01.2024

Aktualizace struktury výnosů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření naleznete aktualizovaný přehled struktury výnosů skupiny APF GROUP platný od 1.1.2024.

Jednotlivé typy výnosů slouží ke krytí finančních nákladů spojených s pořízením investic (především zemědělských pozemků) do majetku skupiny APF GROUP a financování provozu jednotlivých společností.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky 02.01.2024

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme zrealizovali 28 obchodů v celkové hodnotě 29.284.133 Kč s celkovou výměrou 480.799 m2 (48,1 ha). Za rok 2023 jsme celkově zrealizovali 471 obchodů v celkové hodnotě 389.559.844 Kč. Celkový počet obchodů se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 101 obchodů (meziroční nárůst o 27,3 %), celková hodnota obchodů vzrostla o 187.769.598 Kč, což činí meziroční nárůst 93,1 %!

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 02.01.2024

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31.12.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Novinky 31.12.2023

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. V měsíci listopadu a prosinci jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 61,4 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 20.12.2023

Statut fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme statut fondu APF GROUP CR SICAV a.s. v plném znění.

O dalších skutečnostech týkajících se zahájení činnosti fondu budeme informovat průběžně.

Děkujeme za dosavadní přízeň a důvěru.

Novinky 19.12.2023

PF 2024

Novinky 14.12.2023

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nechala vypracovat nezávislou analýzu stanovení obvyklé výše ručitelského poplatku za závazky společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (solidární ručení firem skupiny APF GROUP). Analýzu zpracovala společnost UNCHAINED Analytics s.r.o.

Na základě této analýzy byl stanoven rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jakožto dlužníka.

Výsledek ratingu tímto zveřejňujeme.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 08.12.2023

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do obchodního rejstříku

Vážení klienti,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 7.12.2023 zapsána do obchodního rejstříku.

Jak již bylo dříve zveřejněno, zahájení provozu FKI je plánováno od ledna 2024.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 01.12.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci listopadu jsme zrealizovali 39 obchodů v celkové hodnotě 30.038.967 Kč s celkovou výměrou 522.530 m2 (52,3 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 443 obchodů v celkové hodnotě 360.275.711 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 30.11.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.11.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Novinky 24.11.2023

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB

Vážení klienti,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 23.11.2023 zapsána do seznamu regulovaných subjektů ČNB.

Dalším krokem ve spolupráci se společností DELTA investiční společnost, a.s. je zápis FKI do obchodního rejstříku.

Jak již bylo dříve zveřejněno, zahájení provozu FKI je plánováno v lednu 2024.

Děkujeme Vás za dosavadní přízeň a důvěru.

Novinky 01.11.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci říjnu jsme zrealizovali 30 obchodů v celkové hodnotě 33.642.077 Kč s celkovou výměrou 349.063 m2 (34,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 404 obchodů v celkové hodnotě 330.336.744 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 01.11.2023

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 207 kupních smluv v celkové hodnotě 198.681.940 Kč.

Současně zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31.10.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Novinky 23.10.2023

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

změna názvu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byla provedena.

Nový název společnosti je APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Změna názvu společnosti byla realizována v souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech a tímto odráží požadavky připravované novelizace ZISIF.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 17.10.2023

Slevové kupóny v e-shopu SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v rámci spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. jsme pro všechny klienty skupiny APF GROUP připravili možnost nákupu sortimentu stařeného hovězího masa se slevou až 20 %.

V případě zájmu o nákup nás kontaktujte se žádostí o zaslání kódu slevového kupónu na zhrabalova@apfgroupcr.com. Kód slevového kupónu vložíte při vytváření objednávky na www.sobulskygrunt.cz/eshop.

Přejeme Vám pohodové nakupování a dobrou chuť k jídlu.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

Novinky 17.10.2023

Podpora českých zemědělských podnikatelů

Vážení klienti,

v souvislosti se založením fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti v lednu 2024 Vám informujeme o připravovaných projektech podpory českých zemědělských podnikatelů prostřednictvím tohoto fondu.

Základní investiční strategie FKI byla obecně popsána dříve.

Tímto upřesňujeme jednotlivé projekty:

1) finanční podpora českých zemědělských podnikatelů (soukromě hospodařící rolníci a zemědělské společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou – rostlinná a živočišná produkce) na úrovni provozu a investic

2) financování a podpora zemědělských startupů (časově omezené majetkové účasti)

3) spolupráce při emitování firemních dluhopisů a jejich distribuce a nákup

4) dlouhodobé propachtování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

5) podpora při nákupu, prodeji a směně zemědělských pozemků (scelování pozemků)

Důraz při realizaci projektů budeme klást na udržitelné zemědělství, ochranu krajiny a ekologické aspekty zemědělství.

O dalším krocích Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 10.10.2023

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.9.2023 činila 612.040.981 Kč. Ve srovnání se stavem k 30.6.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 66.206.454 Kč (o 12,12 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 750 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 05.10.2023

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali, že společnost Agrární půdní fond s.r.o. výrazně omezí činnost alternativního fondu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

V souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech bude provedena do konce roku 2023 změna názvu společnosti tak, aby odrážela požadavky připravované novelizace ZISIF.

Nový název společnosti bude APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Dále sdělujeme, že jsme ukončili činnost alternativního fondu u společností APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. a APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

Uvedené změny jsou logickým důsledkem založení samostatného fondu kvalifikovaných investorů (FKI) společnosti APF GROUP SICAV CR a.s.

O realizaci změn Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky 05.10.2023

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o parametrech zakládaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI).

1) Název společnosti: APF GROUP SICAV CR a.s.

2) Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 9 a § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tedy je investičním fondem s právní osobností, jejímž jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond (dále též jen „obhospodařovatel“ nebo „jediný člen představenstva“). Jediný člen představenstva je rovněž oprávněn vykonávat administraci investičního fondu.

3) Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

4) Zakladatel – APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., IČO: 09024724 se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

5) Zakladatelé určují prvního člena představenstva:

• obchodní společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

6) Společnost jako taková může vydávat následující druhy investičních akcií:

a) investiční akcie označovaná jako „Výkonnostní investiční akcie VIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Výkonnostní investiční akcie VIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Výkonnostní investiční akcie VIA. Hlasovací právo je s touto Výkonnostní investiční akcie VIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají;

b) investiční akcie označovaná jako „Prioritní investiční akcie PIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Prioritní investiční akcie PIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Prioritní investiční akcie PIA. Hlasovací právo je s touto Prioritní investiční akcie PIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají.

7) Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

8) výnosový mechanismus: garantovaně 6 % p.a., potom 80 % performance fee z výnosu nad 6 %

Při zahájení činnosti FKI bude klientům skupiny APF GROUP nabídnuta možnost přechodu pod regulovaný investiční fond. O podmínkách Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 02.10.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci září jsme zrealizovali 70 obchodů v celkové hodnotě 56.978.338 Kč s celkovou výměrou 1.020.567 m2 (102,1 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 374 obchodů v celkové hodnotě 296.694.667 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 02.10.2023

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30.9.2023

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme předběžné výnosy společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30.9.2023 v souladu se strukturou výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize, správní odměny a poplatky – 52.562.905 Kč

2) odměny za uzavření opčních smluv – 5.021.592 Kč

3) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů – 701.557 Kč

4) ostatní finanční výnosy (přefakturace finančních nákladů) – 31.247.241 Kč

5) výnosy z prodeje aktiv (převzatá aktiva) – 383.527.661 Kč

Příjem z uhrazených pohledávek z roku 2022 činil 15.300.000 Kč.

Děkujeme za spolupráci a přízeň.

Novinky 02.10.2023

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. V měsíci září jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 35,1 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Současně zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.9.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Soubory: APF, APF Agricultural land, APF Alternative fund, APF Real Estate Group

Novinky 02.10.2023

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. Tato společnost zahájila internetový prodej stařeného hovězího masa.

E-shop a více informací naleznete na www.sobulskygrunt.cz/eshop.

V rámci této spolupráci jsme se dohodli na poskytnutí trvalé slevy při nákupu pro klienty skupiny APF GROUP. Detailní informace Vám sdělíme v průběhu října.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní přízeň.

Novinky 02.10.2023

Omezení služby – alternativní fond

Vážení klienti,

společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF. Činnost alternativního fondu byla zahájena 1.1.2023.

V souvislosti se založením samostatného fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti od 1.1.2024 dojde k výraznému omezení poskytování služeb související s alternativním fondem. FKI je logickým vyústěním přeměny alternativního fondu v regulovaný subjekt ČNB s příslušnou registrací. Všem klientům bude nabídnuta možnost přechodu pod FKI za předem dohodnutých podmínek.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. zůstane realitním zprostředkovatelem a dále bude nabízet reálné investice do zemědělských pozemků, které spadají pod realitní zprostředkování. Společnost bude pokračovat v investování do zemědělské půdy a bude aktivně spolupracovat s FKI.

Do konce roku 2023 Vás budeme informovat o konkrétních krocích a možnostech přechodu pod FKI.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 28.09.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážení klienti,

v souladu se změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP tímto zveřejňujeme přehled nových podmínek stávajících produktů:

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZPKI: základní referenční sazba + 2 % p.a. (aktuálně 8 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.)

5) produkt IPI: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

Aktualizované Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v nabídce Produkty.

Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 24.09.2023

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

jak jsme Vás informovali dříve, skupina APF GROUP zahájila proces založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je registrován v seznamu vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč).

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Předpokládaný termín zahájení činnosti FKI je stanoven na 1.1.2024.

Do konce tohoto roku Vás budeme informovat o dalších skutečnostech souvisejících se zahájením činnosti FKI.

Založení FKI je v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP, jejíž cílem je podpora zemědělských podnikatelů a zajištění vlastnictví zemědělské půdy tuzemským vlastníkem.

Děkujeme Vám za přízeň a podporu.

Novinky 24.09.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 179 kupních smluv v celkové hodnotě 169.130.171 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 24.09.2023

Zrušení reálného produktu IZP

Vážení klienti,
s platností od 25.9.2023 rušíme produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky (IZP). V platnosti zůstává produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 21.09.2023

Emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána.

Další emise dluhopisů v rámci skupiny APF GROUP již neplánujeme. Současnou prioritou je založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI), jehož proces založení již probíhá.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Novinky 12.09.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 157 kupních smluv v celkové hodnotě 147.436.941 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 11.09.2023

Přehled plateb výnosů z reálných produktů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci již deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme dále zveřejnit přehled realizovaných zálohových plateb kupních cen na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí kupní ve výši minimálního zajištěného výnosu (MZV) z reálných produktů skupiny APF GROUP. Od ledna 2023 jsme uhradili zálohové platby v celkové hodnotě 12.451.780 Kč. Detailní přehled jednotlivých plateb naleznete: (přehled vyhledaných pohybů). Strukturu klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 08.09.2023

Snížení rizikové přirážky u vybraných reálných produktů

Vážení klienti,

v souladu s avizovanou změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP Vás tímto informujeme od nových podmínkách platných od 1.10.2023.

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZP: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.)

Podmínky u ostatních reálných produktů zůstávají beze změny. Všeobecné obchodní podmínky vybraných produktů budou aktualizovány k datu 1.10.2023.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 08.09.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.10.2023 připravujeme úpravu Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů (IZP, DIZP, IP a PDIZP). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud stanovená riziková přirážka u uvedených reálných produktů bude snížena. O výši snížení Vás budeme informovat v průběhu měsíce září. Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Novinky 05.09.2023

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme zveřejnit přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Přes poslední prázdninový měsíc se nám podařilo udržet tempo realizovaných obchodů a uhradili jsme kupní ceny v celkové hodnotě 25,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). V následujících měsících do konce kalendářního roku očekáváme zvýšení objemu nákupů zemědělských pozemků. O celkové hodnotě uzavřených kupních smluv Vás informujeme v pravidelných intervalech. Realizované nákupy zemědělských pozemků probíhají v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP v rámci procesu scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 01.09.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 51 obchodů v celkové hodnotě 75.528.378 Kč s celkovou výměrou 1.365.699 m2 (136,6 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 304 obchodů v celkové hodnotě 239.716.329 Kč.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že celková historická hodnota prodaných pozemků prostřednictvím našeho Portfolio manažera přesáhla 1,0 mld. Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 25.08.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 137 kupních smluv v celkové hodnotě 125.321.089 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 04.08.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 122 kupních smluv v celkové hodnotě 115.313.114 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 01.08.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červenci jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 19.201.036 Kč s celkovou výměrou 309.530 m2 (30,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 253 obchodů v celkové hodnotě 164.187.951 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 29.07.2023

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti si Vám dovolujeme prezentovat jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků vedených jako orná půda a ostatní plocha o celkové výměře 77.814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30501, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci.

Spustit video

Novinky 25.07.2023

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2023 činila 545.834.527 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92.098.917 Kč (o 20,30 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Novinky 04.07.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 115 kupních smluv v celkové hodnotě 111.120.969 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 04.07.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 16.183.863 Kč s celkovou výměrou 288.639 m2 (28,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 221 obchodů v celkové hodnotě 144.986.915 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 01.07.2023

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 147.070 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 152.983 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 446.667 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2023. Aktuálně probíhá ověření výsledků hospodaření auditorem. Zprávu auditora zveřejníme bezprostředně po dokončení auditu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.06.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 99 kupních smluv v celkové hodnotě 101.537.731 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 12.06.2023

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP zahajujeme proces scelování pozemků ve vybraných lokalitách.

Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme postupně informovat.

Děkuji za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 06.06.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 95 kupních smluv v celkové hodnotě 97.179.378 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 03.06.2023

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Vážení klienti,

na základně investiční strategie skupiny APF GROUP a v souladu s požadavky klientů přinášíme nový produkt pro konzervativně založené klienty.

Jedná se o produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice (IZPKI), jehož podmínky naleznete v nabídce Produkty. Věříme, že tímto vyhovíme i přísným požadavkům konzervativních klientů včetně odpovídajícího zajištění investice (reálné vlastnictví pozemků).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 02.06.2023

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9.662.410 Kč s hrubým ziskem 3.008.054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení úvěrového rámce u bankovní instituce.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 01.06.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 20.953.593 Kč s celkovou výměrou 379.957 m2 (38,0 ha). Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 189 obchodů v celkové hodnotě 128.803.052 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 31.05.2023

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

Vážení klienti,

reagujeme tímto na časté dotazy k výsledným hrubým ziskovostem z realizovaných obchodů se zemědělskými pozemky, které mají sloužit ke krytí klientských výnosů v rámci reálných investic, popřípadě správy peněžních prostředků.

Často jsme dotazováni, jak je možné nabídnout zhodnocení investice 12 % p.a. a vyšší a udržet celý investiční model dlouhodobě ziskový.

Pro získání základní představy, jak může vypadat aktivní obchodování se zemědělskými pozemky, dokládáme příklady realizovaných obchodů našeho Portfolio manažera  za rok 2019. Dáváme tak možnost klientům blíže nahlédnout do „obchodní kuchyně“ společnosti.

Rok 2019 jsme vybrali záměrně kvůli stagnaci poptávky a vyrovnané nabídce, které se projevily meziročním nárůstem tržních cen půdy v rámci celé ČR ve výši „pouze“ 1,3 % (farmy.cz). Z doložených příkladů obchodů vyplývá, že je možné správným výběrem pozemků (parametrizací), detailní znalostí poptávky a tržních cen dosáhnout podstatně vyššího zhodnocení (hrubé ziskovosti), než je průměrný meziroční nárůst tržních cen.

Dlouhodobé výsledky potvrzujeme velkým množstvím realizovaných obchodů, které jako jediné určují reálnou tržní cenu a tím i  výsledný hrubý zisk. Strategii obchodování přizpůsobujeme makroekonomickým a monetárním podmínkám v daném období. Nicméně dlouhodobě udržuje hrubou ziskovost na úrovni 20 – 30 % p.a. a podle toho upravujeme výběr pozemků a vstupní ceny při nákupu. Výše hrubé ziskovosti u prodaných pozemků v rámci skupiny APF GROUP jsme zveřejnili již za rok 2021 (29,24 %, pozn. hrubá ziskovost je počítána z nákupní ceny pozemků). Za rok 2022 aktuálně zpracováváme výsledky, o kterých Vás budeme informovat.

Na trhu působí mnoho rádoby „odborníků“ na obchodování se zemědělskými pozemky a zaručených „znalců tržních cen“, popřípadě různých typů analytiků. Pokud někdo pracuje v realitním businessu, neznámená to, že je odborníkem na obchodování se zemědělskými pozemky, pokud se na ně dlouhodobě nespecializuje a nerealizuje vysoké počty reálných obchodů. Často ani sami zemědělci nejsou odborníky na obchodování s půdou, jelikož kupují pozemky pouze ve svém akčním radiu a to přímo od pachtýřů, kteří nemají ani ponětí, jaká je reálná tržní cena pozemků, které jim takto prodávají. Konfrontace s reálnými tržními cenami je pak pro ně velmi nepříjemná.

Pokud tedy hledáte odborníka, ptejte se, kolik obchodů a s jakými výsledky zrealizoval. Podle toho můžete posuzovat, zda dostáváte odpovídající odpovědi nebo jen „amatérské“ domněnky a názory. Skupina APF GROUP ctí zásadu, že každé zveřejněné číslo musí být doložitelné a tudíž reálné.

Prakticky jsme Vám schopni doložit každý realizovaný obchod v rámci skupiny (kupní smlouva nákup – kupní smlouva prodej). Celkový počet zrealizovaných obchodů Portfolio manažera přesáhl hodnotu 1500 a celkovou výši 900 mil.Kč.

Otevřít tabulku (PDF)

V případě dalších dotazů k dané problematice rádi odpovíme na Vaše otázky.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Novinky 31.05.2023

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

Vážení klienti,

v rámci firemní hodnoty Transparentnost zveřejňujeme tímto výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby.

Vykazované výsledky jsou z období před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (25.května 2020) a následné transformace aktivit fyzické osoby do právnické osoby do konce roku 2022. Všechny daňové povinnosti z minulých let byly uhrazeny. Příjmy z podnikání pocházejí z realitní činnosti (realitní zprostředkování a nákup a prodej zemědělských pozemků).

Základ daně (řádek 55 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob):

2018: 495.069 Kč

2019: 3.664.524 Kč

2020: 2.392.695 Kč

2021: 990.145 Kč

2022: 2.214.400 Kč

Uvedené příjmy po zdanění sloužily k financování založení a rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. V roce 2021 a 2022 byly příjmy z podnikání fyzické osoby zcela převedeny do právnické osoby. Tímto odpovídáme na častou otázku, odkud se vzaly finance na rozvoj společnosti a zda byly obchody se zemědělskými pozemky ziskové již před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 31.05.2023

Informace o realizovaných obchodech

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 6.928.200 Kč s hrubým ziskem 2.025.874 Kč (29,24 %). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly vloženy do majetku skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Novinky 25.05.2023

Užitková zahrada APF Hněvotín

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu realizace užitkové zahrady v obci Hněvotín (okres Olomouc). Průběžné informace budeme zveřejňovat prostřednictvím FB profilu.

Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková. Kontakt naleznete na naší webové stránce a na FB profilu.

FB profil: https://www.facebook.com/apfzahradahnevotin/

Děkujeme za spolupráci a důvěru.

Novinky 24.05.2023

Svěřenský fond APF GROUP TRUST

Vážení klienti,

již dříve jsme avizovali založení rodinného svěřenského fondu APF GROUP TRUST. Ke dni 22.5. byl APF GROUP TRUST, soukromý svěřenský fond zapsán do evidence svěřenských fondů Krajským soudem v Brně.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Daňová přiznání společností ve skupině APF GROUP budou podána k 30.6.2023. Po provedení auditu účetních závěrek zveřejníme zprávu auditora a konsolidované výsledky skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Investiční strategie skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o investiční strategii jednotlivých společností v rámci skupiny APF GROUP, které byly zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond).

1) Agrární půdní fond s.r.o.

 • časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • růstová strategie založená na růstu hodnoty investice v čase
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřeného rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, projekty v rámci zemědělství
 • očekávaný výnos od 10 % p.a.

2) APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý a střednědobý
 • pasivní přístup k trhu s úsilím o dosažení zhodnocení, jaký nabízí trh
 • výnosová strategie založená na pravidelném příjmu z investice a maximální likviditě investice
 • konzervativní přístup k riziku – ochrana hodnoty investice před znehodnocením při preferenci minimálního rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, cenné papíry konzervativních společností
 • očekávaný výnos do 10 % p.a.

3) APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • výnosová strategie založená na příjmu z investice
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřené míry rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky
 • očekávaný výnos od 12 % p.a.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice investičních strategií jsme Vám připraveni poskytnout odpovědi.

Současně potvrzujeme pokračování procesu založení fondu kvalifikovaných investorů s registrací u ČNB a správou investiční společností.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 22.05.2023

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky pro reálné produkty (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava VOP, jak bylo dříve uvedeno, spočívá v nastavení výše minimálního zajištěného výnosu (MZV), který je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše MZV nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše MZV nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba odpovídá výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše MZV = základní referenční sazba + riziková přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše MZV bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice.

Plné znění VOP naleznete: https://apfgroupcr.com/produkt/

Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.

Novinky 19.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 90 kupních smluv v celkové hodnotě 88.903.175 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 15.05.2023

Solidární ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci uzavíraných závazkových vztahů jednotlivých společností ve skupině APF GROUP (https://apfgroupcr.com/skupina-apf/) s okamžitou platností uplatňujeme princip solidárního ručení „společně a nerozdílně“ za tyto závazky.

V praxi tento princip pro věřitele jednotlivé společnosti ve skupině APF GROUP znamená, že pokud společnost nesplní svůj smluvní závazek vůči věřiteli, je věřitel oprávněn vyzvat ke splnění závazku společnosti kteroukoliv jinou společnost ve skupině APF GROUP a ta je povinna závazek solidárně splnit. Tímto principem máme v úmyslu výrazně posílit postavení věřitele (klienta) v závazkovém vztahu a snížit tak riziko možné budoucí delikvence jednotlivé společnosti. Princip solidárního ručení bude současně zapracován do všech závazkových smluv.

Skupina APF GROUP tímto prohlašuje, že se princip solidárního ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP vztahuje i na všechny dříve uzavřené závazkové vztahy jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Děkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci.

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP

Novinky 11.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 82 kupních smluv v celkové hodnotě 81.147.008 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 06.05.2023

Nový projekt v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám informovat o dalším z našich projektů v rámci skupiny APF GROUP.

Neudržovaný pozemek vedený jako orná půda v okrajové části obce Hněvotín o výměře 645 m2 jsme pořídili do majetku skupiny APF GROUP v květnu 2022. Pozemek je situovaný mezi zástavbou rodinných domů a vedlejší zpevněnou obecní komunikací. Přes parcelu vede vysokotlaký plynovod, který neumožňuje využít pozemek jako stavební. Jednalo se o ladem ležící zaplevelenou půdu bez stromů a keřů, ale s vysokou půdní bonitou (BPEJ). K pozemku nebyla uzavřena pachtovní smlouva.

Jako zemědělský podnikatel jsme se rozhodli pozemek využít k založení užitkové zahrady založené na přírodních principech s co nejmenšími náklady. Náš cíl je vytvořit nízkorozpočtovou jedlou a živou zahradu, která bude sloužit k pěstování zeleniny, ovoce, drobných bobulovin, léčivých bylinek a květin. Současně usilujeme vysázením keřů a založením květnatých louček přilákat do zahrady ptáky, hmyz a drobné živočichy. Všechna činnost bude v souladu s ekologickými principy bez použití chemie a s udržitelností pro další generace. Projekt je financován z nerozděleného zisku skupiny APF GROUP. Realizací tohoto projektu dosáhneme výrazného dlouhodobého zhodnocení pozemku ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

O vývoji projektu Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Novinky 04.05.2023

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v rámci dlouhodobé investiční strategie skupiny APF GROUP jsme navázali spolupráci se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. se sídlem v Sobůlkách (okres Hodonín). Jedná se o rodinnou farmu, která se zabývá extenzivním chovem hovězího dobytka. Aktuální chov představuje přes 200 kusů jalovic, mladých býků a telat.

V první fázi spolupráce jsme nabídli společnosti dlouhodobé propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP pro rozšíření výměry pastvin a luk v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. V další fázi, jejíž podmínky diskutujeme, bude předmětem spolupráce možnost poskytnutí dlouhodobého financování pro další rozvoj farmy (investice, provoz).

O vývoji spolupráce Vás budeme postupně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.https://www.facebook.com/sobulskygrunt

Novinky 03.05.2023

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 73 kupních smluv v celkové hodnotě 64.731.798 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky 03.05.2023

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 54 obchodů v celkové hodnotě 43.962.960 Kč s celkovou výměrou 730.420 m2 (73,0 ha). Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 164 obchodů v celkové hodnotě 107.849.459 Kč.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že náš Portfolio manažer zrealizoval historicky přes 1.500 obchodů v celkové hodnotě přesahující 900 mil.Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.