Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Investiční strategie skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o investiční strategii jednotlivých společností v rámci skupiny APF GROUP, které byly zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond).

1) Agrární půdní fond s.r.o.

 • časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • růstová strategie založená na růstu hodnoty investice v čase
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřeného rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, projekty v rámci zemědělství
 • očekávaný výnos od 10 % p.a.

2) APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý a střednědobý
 • pasivní přístup k trhu s úsilím o dosažení zhodnocení, jaký nabízí trh
 • výnosová strategie založená na pravidelném příjmu z investice a maximální likviditě investice
 • konzervativní přístup k riziku – ochrana hodnoty investice před znehodnocením při preferenci minimálního rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky, cenné papíry konzervativních společností
 • očekávaný výnos do 10 % p.a.

3) APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • výnosová strategie založená na příjmu z investice
 • vyvážený vztah k riziku – růst hodnoty investice při preferenci přiměřené míry rizika
 • předmět investice – zemědělské pozemky
 • očekávaný výnos od 12 % p.a.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice investičních strategií jsme Vám připraveni poskytnout odpovědi.

Současně potvrzujeme pokračování procesu založení fondu kvalifikovaných investorů s registrací u ČNB a správou investiční společností.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.