Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12,0 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Výplata výnosů je měsíční.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.