Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 9 387 680 Kč (k 29.11.2023)

Emise dluhopisů

Společnosti APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravily pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů s ročním výnosem 12,0 % 10 %. Detaily jednotlivých emisí dluhopisů najdete níže.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221,  info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na  info@apfgroupcr.com.

 

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje:

Advokátní kancelář Ritter-Šťastný
Riegrova 12
Olomouc
779 00

+420 585 229 221
info@ritter-stastny.cz

Dluhopis APFAF 10,0/25

Společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221,  info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na  info@apfgroupcr.com.

 

Emitent:

APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o., IČ 178 28 261,
LEI 315700MIRE8XQY91M497,
se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 131699 vedená u Krajského soudu
v Brně

Název Dluhopisů:

Dluhopis APFAF 10,0/25

Identifikační kód ISIN:

CZ0003548307

Číslo účtu Emitenta:

Bude upřesněno

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:

1. 2. 2023

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
1. 2. 2023 a skončí dnem 31. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Maximální objem Emise:

23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Číslování dluhopisů:

0001 až 1175

Výnos:

Pevná sazba 10 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:

1. 2. 2023

Výnosové období:

kvartální

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

vždy k 31. 1., 30. 4. a 31. 7. a 31. 10. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:

31. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

31. 1. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky:

www.agrarnipudnifond.cz

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vyprodáno

 

Společnost APF AGRICULTURAL LAND CR S.R.O. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2025 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221,  info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na  info@apfgroupcr.com.

 

Emitent:

APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o., IČ 143 47 296,
LEI 3157006CX30M1WFJT043,

se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 362917 vedená u Městského soudu v Praze

Název dluhopisů:

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

LEI:

3157006CX30M1WFJT043

Identifikační kód ISIN:

CZ0003547382

Číslo účtu Emitenta:

bude upřesněno

Jmenovitá hodnota dluhopisu:

50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Podoba dluhopisů:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:

5. 1. 2023

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
5. 1. 2023 a skončí dnem 4. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:

001 až 480

Výnos:

Pevná sazba 12 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:

5. 1. 2023

Výnosové období:

1 měsíc

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

Vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do splatnosti jmenovité hodnoty, poslední výplata k 4. 1. 2025

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:

4. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

4. 1. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky:

www.agrarnipudnifond.cz