Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 15 022 888 Kč (27.3.2024)

Emise dluhopisů

Společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 36 měsíců a pohyblivým výnosem 3M PRIBOR + 6 % p.a. (přičemž výnos neklesne pod 6 % p.a. a nepřekročí 12 % p.a.). Celková hodnota emise činí 24,0 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 3.000.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.2.2024 a skončí dnem 5.2.2025 s možností prodloužení.

 

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje:

Advokátní kancelář Ritter-Šťastný
Riegrova 12
Olomouc
779 00

+420 585 229 221
info@ritter-stastny.cz

Dluhopis APFREG VAR/27

Název Dluhopisů:

Dluhopis APFREG VAR/27

Identifikační kód ISIN:

CZ0003559031

Číslo účtu Emitenta:

2001933020/2010

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

3.000.000 Kč (tři miliony korun českých korun českých)

Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

3.000.000 Kč

Datum emise:

5.2.2024

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 5. 2. 2024 a skončí dnem 5. 2. 2025 možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:

1 až 8

Výnos:

3M PRIBOR + 6,0 % p.a., přičemž Výnos neklesne pod 6,0 % p.a. a nepřekročí 12,0 % p.a.), blíže viz. čl. 6 Emisních podmínek

Datum počátku prvního výnosového období:

5. 2. 2024

Výnosové období:

čtvrtletně

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

k 5. 2.; 5.5.; 5. 8. a 5.11. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty, přičemž první Den vzniku nároku na výplatu připadá na 5. 5. 2024

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

V souladu v čl. 9 Emisních podmínek

Den konečné splatnosti:

5.2.2027

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

5. 2. 2027

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto
Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc

E-mail:

info@apfgroupcr.com

Tel:

+420 734 154 897

Webové stránky:

www.apfgroupcr.com

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vyprodáno

 

Společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221,  info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na  info@apfgroupcr.com.

 

Emitent:

APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o., IČ 178 28 261,
LEI 315700MIRE8XQY91M497,
se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 131699 vedená u Krajského soudu
v Brně

Název Dluhopisů:

Dluhopis APFAF 10,0/25

Identifikační kód ISIN:

CZ0003548307

Číslo účtu Emitenta:

Bude upřesněno

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:

1. 2. 2023

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
1. 2. 2023 a skončí dnem 31. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Maximální objem Emise:

23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Číslování dluhopisů:

0001 až 1175

Výnos:

Pevná sazba 10 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:

1. 2. 2023

Výnosové období:

kvartální

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

vždy k 31. 1., 30. 4. a 31. 7. a 31. 10. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:

31. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

31. 1. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky:

www.agrarnipudnifond.cz

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vyprodáno

 

Společnost APF AGRICULTURAL LAND CR S.R.O. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2025 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221,  info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na  info@apfgroupcr.com.

 

Emitent:

APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o., IČ 143 47 296,
LEI 3157006CX30M1WFJT043,

se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 362917 vedená u Městského soudu v Praze

Název dluhopisů:

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

LEI:

3157006CX30M1WFJT043

Identifikační kód ISIN:

CZ0003547382

Číslo účtu Emitenta:

bude upřesněno

Jmenovitá hodnota dluhopisu:

50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Podoba dluhopisů:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:

5. 1. 2023

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
5. 1. 2023 a skončí dnem 4. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise:

24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:

001 až 480

Výnos:

Pevná sazba 12 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:

5. 1. 2023

Výnosové období:

1 měsíc

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

Vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce až do splatnosti jmenovité hodnoty, poslední výplata k 4. 1. 2025

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:

4. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

4. 1. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky:

www.agrarnipudnifond.cz