Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Strategie nákupu zemědělských pozemků do majetku skupiny APF GROUP

Nákupy zemědělských pozemků probíhají v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP v rámci procesu scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekty v rámci zemědělské prvovýroby, které budou realizovány prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

Společnost pravidelně aktualizuje a zveřejňuje přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP a to vždy k ultimu kalendářního měsíce. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

V rámci transparentnosti prezentujeme jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.


 

Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků vedených jako orná půda a ostatní plocha o celkové výměře 77.814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30501, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

 


 

Dalším souborem jsou 3 zemědělské pozemky vedené jako orná půda o celkové výměře 82.415 m² (8,2 ha) v katastrálním území Hněvotín, okres Olomouc (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1114. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30200, 30300, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,02 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 95 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

 


 

Dalším souborem je zemědělský pozemek vedený jako orná půda o výměře 13.470 m² (1,3 ha) v katastrálním území Prostějov, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 4502. Jedná se o samostatný půdní blok v rámci velkého lánu. Přístup k pozemku je zajištěn po obecní nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100 (bonita pozemku). Pozemek je zařazen v třídě ochrany I. Základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemku činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemek). K pozemku je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

 


 

Dalším souborem je soubor 294 zemědělských smíšených pozemků vedených jako orná půda, trvalý travní porost, vinice, lesní pozemek, vodní plocha a ostatní plocha o celkové výměře 248.678 m² (24,9 ha) v katastrálním území Vracov, okres Hodonín. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 5942. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pruhy v honu nebo ve velkých lánech. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní nezpevněné a zpevněné komunikaci. Převažující BPEJ 00810 (bonita pozemků). Pozemky jsou zařazeny převážně v třídě ochrany II. Základní cena podle vyhlášky činí 11,80 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 62 (jedná se o méně produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním pachtýřem, se kterým realizujeme společný projekt rozšíření chovu skotu (živočišná výroba).

 


 

Dalším souborem je 7 zemědělských pozemků vedených jako orná půda a lesní pozemek o celkové výměře 48.087 m² (4,8 ha) v katastrálním území Kostelec na Hané, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2560. Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30200, 31000 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,02 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 95 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem.

 


 

Dalším souborem jsou zemědělské smíšené pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o celkové výměře 305.452 m² (30,5 ha) v katastrálním území Kněždub, okres Hodonín. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2441. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pruhy v honu nebo ve velkých lánech. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní nezpevněné a zpevněné komunikaci. Převažující BPEJ 32411 (bonita pozemků). Pozemky jsou zařazeny převážně v třídě ochrany IV. Základní cena podle vyhlášky činí 8,79 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 57 (jedná se o málo produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním pachtýřem.

 


 

Dalším souborem jsou zemědělské smíšené pozemky vedené jako orná půda, trvalý travní porost, ovocný sad, vodní plocha a ostatní plocha o celkové výměře 471.991 m² (47,2 ha) v katastrálním území Tasov nad Veličkou, okres Hodonín. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 1392. Jedná se o soubor pozemků tvořících jednotlivé pruhy v honu nebo ve velkých lánech. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní nezpevněné a zpevněné komunikaci. Převažující BPEJ 30600 (bonita pozemků) u orné půdy. Pozemky vedené jako orná půda jsou zařazeny převážně v třídě ochrany II. Základní cena podle vyhlášky činí 15,65 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 81 (jedná se o velmi produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním pachtýřem.

Další nabídku pozemků naleznete

Všechny video prohlídky