Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Kdo jsme?

Společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (dříve Agrární půdní fond s.r.o.) vznikla v květnu 2020 jako obchodník se zemědělskou půdou v České republice. Aktuálně je součástí skupiny APF GROUP, která se především zaměřuje na dlouhodobé investice do zemědělské půdy a zemědělských projektů. Od roku 2024 byla činnost skupiny rozšířena o vlastní zemědělskou výrobu.

Společnost APF je realitním zprostředkovatelem na základě příslušného zákona o realitním zprostředkování s pojištěním profesní odpovědnosti ve výši 20 milionů Kč.

V rámci skupiny byl založen fond kvalifikovaných investorů APF GROUP CR SICAV a.s. Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je upraven zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (zákon), který stanoví požadavky na jejich obhospodařovatele a administrátora, právní formu, minimální počet investorů, minimální výši investice atd. Fond je založen za účelem zhodnocování finančních prostředků investorů přímými a nepřímými investicemi zejména do kapitálových společností, pohledávek a poskytováním zajištěných úvěrů a zápůjček a to výhradně zemědělským podnikatelům. Dále přímými investicemi do zemědělských pozemků v rámci ČR. Investice do fondu jsou tedy vhodné pro investory s investičním horizontem nejméně 5 let.

Jaké jsou naše hodnoty?

Transparentnost

APF GROUP nic netají. Klienty vždy informujeme o tom, jaké pozemky kupují a za jakých podmínek. K přijatým závazkům poskytujeme odpovídající zajištění. Slíbené výnosy dokážeme doložit reálnými daty. Nejde o investování „naslepo“ do nemovitostí nebo fondu, o kterém klient nic neví. Pravidelně informujeme o výsledcích hospodaření a dalších firemních skutečnostech.

Zodpovědnost

V APF GROUP pamatujeme na své kořeny, předky a na to, odkud jsme vyšli. Půdu jsme nevytvořili, převzali jsme ji od minulé generace a zase ji předáme té příští. Proto je důležité myslet na to, v jakém stavu ji po sobě zanecháme a ujistit se, že dokáže uživit i naše potomky.

Zkušenost

APF GROUP má zkušené odborníky, kteří rozumí půdě, ví, jaké pozemky a kde vybrat, aby byly nejen výnosné, ale i hodnotné pro budoucí využití. Držíme se toho, co funguje a je ověřené.

Láska k půdě

APF GROUP záleží na české půdě a na jejím stavu a chce se zasadit o její přijatelné využívání a aktivně pomoci při rozvoji českého zemědělství. Investujeme do projektů, jako je Sobůlský dvůr nebo Užitková zahrada APF v Hněvotíně. Zároveň lidé z APF Group mají venkovské kořeny a vztah k úrodné krajině na Hané, kde vyrostli.

Realismus

Nedáváme nerealistické sliby. Držíme se skutečnosti, reality a toho, co se v ní děje a co z ní vyplývá. Děláme rozhodnutí na základě znalostí, zkušeností a ověřených postupů doložitelných výsledky. Zajišťujeme investice, které jsou ukotvené v realitě – doslova v půdě, na kterou si lze sáhnout.

Odkud jsme se vzali?

Začínali jsme v roce 2015 jako realitní makléři se specializací na zemědělské pozemky u největší realitní společnosti v ČR. První investice do zemědělské půdy jsme uskutečnili prostřednictvím současné majitelky společnosti v roce 2016 ve výši 550 000 Kč a hrubý výnos z této investice činil 40 %. Do založení společnosti APF obchodovala majitelka společnosti pouze jako fyzická osoba. Od prvního obchodu získala postupně majitelka investováním vlastní kapitál ve výši cca 11 milionů korun, který byl vložen do společnosti APF.

Co umíme a proč nás
klienti vyhledávají?

Na základě zkušeností, znalostí a odbornosti umíme vybrat vhodné zemědělské pozemky pro potenciální investici, stanovit současnou tržní cenu, budoucí výnos a tím i budoucí tržní cenu a samozřejmě nakonec pozemky za uvedených podmínek prodat.

Zaměřujeme se na zajištěné investice do zemědělských pozemků, které jsou po celou dobu pod Vaší kontrolou.

Průměrný realizovaný hrubý výnos převyšuje míru inflace, což umožňuje chránit Vaše investice před znehodnocením.

Počet zrealizovaných obchodů 2024 250

Počet zrealizovaných obchodů 2023 471

Počet zrealizovaných obchodů celkem 2089

Hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků 2024 338.878.603 Kč

Celková hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků 1.533.330.964 Kč

Celková hodnota klientských portfolií 881.322.717 Kč

Celková výměra pozemků ve vlastnictví APF GROUP 6.756.494 m² (675,7 ha)

Co jsme dokázali
v minulosti?

Současný Portfolio Manažer společnosti získal v roce 2019 a 2020 ocenění nejlepšího realitního makléře celé ČR u největší realitní společnosti na tuzemském trhu. Doposud uskutečnil přes 1800 klientských obchodů v celkové hodnotě přesahující 1 miliardu Kč.

Z působení u realitní společnosti jsme získali nejvíce privátních klientů, kteří s námi začali spolupracovat na základě klientských referencí. Počet kladných referencí, které obdržel náš Portfolio Manažer, přesáhl hodnotu 900. Od uvedených čísel odvozujeme „mnohokráte“ potvrzené obchody.

Jak pracujeme?

Pracujeme především s reálnou poptávkou v jednotlivých lokalitách při předem daných parametrech pozemků (druh pozemku, výměra, klimatické pásmo, lokalita, umístění v katastrálním území, pachtovní smlouva, rychlost zpeněžení).

Orientujeme se na hlavní zemědělské výrobní oblasti. Vybíráme si pozemky, které jsou vzhledem k našim zkušenostem, znalostem a zrealizovaným obchodům podhodnocené, a to z hlediska aktuální tržní ceny nebo svých parametrů. Posuzujeme důsledně pachtovní podmínky. Zaměřujeme se na stabilní výnos z portfolií (od 10 % ročně) s důrazem na tržní pachtovné.

Vybrané pozemky následně vracíme zpět na trh prostřednictvím spolupracující RK. Nepočítáme s možným růstem cen zemědělských pozemků a ani ho nepředvídáme. Reagujeme na vývoj prostřednictvím poptávky z trhu nebo konkrétních požadavků zájemců a samozřejmě zohledňujeme změny makroekonomických a legislativních podmínek v ČR.
V neposlední řadě máme znalosti problematiky zemědělství získané studiem příslušné vysoké školy.

Vzhledem k úzké spolupráci s RK disponujeme rozsáhlou databází zájemců o zemědělskou půdu, kterou jsme si sami aktivním obchodováním vytvořili. Pro efektivní nabídku pozemků jsou využívány všechny dostupné marketingové prostředky spolupracující RK.

O co usilujeme?

Dát příležitost malým a středním nezemědělským investorům a střadatelům k investování do zemědělské půdy jako výrobního faktoru, který nelze rozšiřovat a jehož důležitost v posledních letech zásadním způsobem roste.

Dlouhodobou investicí podpoříte přijatelné rozdělení vlastnictví půdy v ČR a získáte konzervativní alternativu investování k bankovním produktům se zajímavějším zhodnocením. O investici se prakticky nemusíte starat, jelikož správu pozemků v portfoliu zajišťujeme automaticky.

U většiny našich produktů zůstáváte vlastníkem pozemkům po celou dobu trvání investice, a tak máte svoji investici pod kontrolou.

A nezapomínáme na naše kořeny...