Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Novinky

Tržní kapitalizace tokenu APFC
Novinky 15.07.24

Tržní kapitalizace tokenu APFC

Vážení klienti,

v rámci projektu tokenizace zemědělské půdy prostřednictvím tokenu APFC Vám tímto sdělujeme, že tržní kapitalizace (Market Cap) dosáhla hodnoty 500 mil. Kč. Tržní kapitalizace představuje celkovou tržní hodnotu obíhajících tokenů. Množství obíhajících tokenů (prodej prostřednictvím burzy nebo přímé prodeje) aktuálně činí 37.655.841 kusů. 

Bližší informace a vývoj ceny tokenu APFC naleznete: https://www.coingecko.com/en/coins/apf-coin

Současně bude v nejbližších dnech provedeno zalistování tokenu pro obchodování prostřednictvím kryptoměnové burzy z TOP 15 s průměrným denním objemem obchodování ve výši 5,5 mld. Kč.

O dalším vývoji tohoto projektu Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za spolupráci a důvěru.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Novinky 09.07.24

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2024 činila 881.322.717 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2024 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 49.469.740 Kč (o 5,95 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 1.300 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.07.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 31.056.130 Kč s celkovou výměrou 554.493 m2 (55,5 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 250 obchodů v celkové hodnotě 338.878.603 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Výsledky hospodaření za rok 2023
Novinky 01.07.24

Výsledky hospodaření za rok 2023

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme finální výsledky hospodaření za rok 2023 společností ve skupině APF GROUP.

APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

Provozní výsledek hospodaření (EBIDTA) činí 7.233 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí 3.871 tis. Kč. Čistý obrat za rok 2023 byl vykázán ve výši 34.952 tis. Kč. Celková netto hodnota aktiv činí 51.340 tis. .

APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.

Provozní výsledek hospodaření (EBIDTA) činí 7.201 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí 3.473 tis. Kč. Čistý obrat za rok 2023 byl vykázán ve výši 45.279 tis. Kč. Celková netto hodnota aktiv činí 52.062 tis. .

Investiční činnost obou společností, jak bylo dříve uvedeno, byla utlumena. Aktuálně dochází k postupnému dohrazení všech závazků v souladu se stanovenou splatností.

Předběžné výsledky společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jsme zveřejnili v Novinkách dne 13.2.2024.

Provozní výsledek hospodaření (EBIDTA) činí 68.690 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí 88.561 tis. Kč. Finanční výsledek hospodaření činí 19.871 tis. Kč. Čistý obrat za rok 2023 byl vykázán ve výši 467.717 tis. Kč. Celková netto hodnota aktiv činí 1.163.911 tis. Kč.

Finální výsledky této společnosti očekáváme do konce srpna 2024 v souladu s odloženou daňovou povinností a současně bude zveřejněn audit účetní závěrky.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 30.06.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 214,9 mil. Kč. V měsíci červnu jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 43,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři nebo k vlastnímu hospodaření.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Snížení základní referenční sazby
Novinky 27.06.24

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 3,75 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Tokenizace zemědělských pozemků
Novinky 24.06.24

Tokenizace zemědělských pozemků

Vážení klienti,

v rámci projektu tokenizace zemědělských pozemků zveřejňujeme předběžné výsledky hospodaření k 31.12.2023 společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.

Provozní výsledek hospodaření (EBIDTA) činí 175.799 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním činí 71.774 tis. Kč. Hodnota prodaných tokenů APFC za rok 2023 byla vykázána ve výši 152.812 tis. Kč. Celková netto hodnota aktiv činí 918.243 tis. Kč.

Projekt tokenizace byl postupně od roku 2022 financován z vykázaného zisku společností skupiny APF GROUP. Nyní provozní výsledek hospodaření umožňuje hradit nákladové úroky společnosti a následně celé skupiny APF GROUP. Z prodeje tokenů financujeme nákup zemědělských pozemků a zemědělské projekty.

Token APFC je zalistován na 6 krypto burzách z TOP 30. Aktuálně listujeme další 2 krypto burzy z TOP 15.

Vývoj obchodování tokenu naleznete: https://www.coingecko.com/en/coins/apf-coin

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň.

Konvertibilní participace
Novinky 24.06.24

Konvertibilní participace

Vážení klienti,

s platností od 1.7.2024 jsme pro Vás připravili nový produkt Konvertibilní participace. Popis produktu naleznete v nabídce Zajištěné produkty.

Tento produkt Vám umožňuje za stanovených podmínek nabývat obchodní podíl společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. a stát se tak investorem v rámci skupiny APF GROUP.

Věříme, že tímto produktem pomáháme Vašim investicím růst a tím naplňovat Vaše životní ambice.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za Vaši důvěru a přízeň.

Směna závazkové smlouvy za investiční podíl (kapitalizace pohledávky)
Novinky 24.06.24

Směna závazkové smlouvy za investiční podíl (kapitalizace pohledávky)

Vážení klienti,

v rámci již ohlášeného navýšení kapitálu společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jsme pro stávající klienty připravili možnost směny závazkové smlouvy za investiční podíl (kapitalizace pohledávky klienta). Minimální hodnota pohledávky klienta pro kapitalizaci činí 500.000 Kč, což představuje investiční podíl ve výši 0,05 % z celkového obchodního podílu společnosti (kmenové listy). Za minimální hodnotu pohledávky získáte jeden kmenový list v nominální hodnotě 5.000 Kč.

Transakce proběhne formou zápočtu pohledávky klienta vůči závazku za upsaný kapitál.

Realizaci investice zajišťujeme ve spolupráci s právní kanceláří Noerr s.r.o.

V případě zájmu o konkrétní informace a podání písemného nároku nás kontaktujte na kmiculka@apfgroupcr.com.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.

Založení evropského fondu APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.
Novinky 13.06.24

Založení evropského fondu APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že fond kvalifikovaných a profesionálních investorů APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C. byl založen.

Zahájení investiční činnosti fondu je plánováno od 1.7.2024. Fond bude působit pod privátní značkou VERDANT.

Finanční prostředky získané prostřednictvím fondu budou směřovány především do České republiky na podporu českého zemědělství a nákupu zemědělských pozemků.

Minimální výše investice činí 100.000 EUR. Fond je harmonizován podle evropské směrnice AIFMD.

O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Prodej obchodního podílu a navýšení základního kapitálu společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Novinky 11.06.24

Prodej obchodního podílu a navýšení základního kapitálu společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. je součástí skupiny APF GROUP zaměřující se dlouhodobě na investice do zemědělské půdy, financování zemědělských projektů a nově také na vlastní zemědělskou výrobu. APF GROUP zrealizovala již více než 2 000 obchodů se zemědělskými pozemky v hodnotě přesahující 1,5 miliardy Kč, vlastní pozemky o celkové výměře přes 630 hektarů a zároveň má ve správě klientská portfolia o hodnotě přesahující 830 milionů Kč.

Z důvodu další expanze na tuzemském trhu a realizovatelné možnosti rozvoje podnikání společnosti, bylo rozhodnuto o prodeji 30% obchodního podílu společnosti novým investorům. Společnost v souvislosti s investicí plánuje získat 150.000.000 Kč pro rozšíření svého podnikání, především na další nákup zemědělských pozemků a financování zemědělských projektů v rámci skupiny APF GROUP. Získané finanční prostředky od investorů budou do společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. vloženy formou navýšení základního kapitálu. 

Základní hodnota investičního podílu (1 %) činí 5.000.000 Kč. Minimální hodnota investičního podílu (0,1 % a jeho násobky) činí 500.000 Kč.

Garantovaný roční podíl na zisku je 8 %. Současně bude sjednáno předkupní právo ve prospěch APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o.

Tímto zahajujeme předprodej pro stávající klienty skupiny APF GROUP. Předprodej bude probíhat do 31.8.2024. Poté bude investiční podíl nabídnut externím investorům.

Pro uplatnění nároku na nákup obchodního podílu společnosti rozhoduje celková hodnota požadovaného investičního podílu a pořadí podání písemného nároku.

Realizaci investice zajišťujeme ve spolupráci s právní kanceláří Noerr s.r.o.

V případě zájmu o konkrétní informace a podání písemného nároku nás kontaktujte na kmiculka@apfgroupcr.com.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 04.06.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 44 obchodů v celkové hodnotě 32.770.472 Kč s celkovou výměrou 572.729 m2 (57,3 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 225 obchodů v celkové hodnotě 307.822.473 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Seznam Talks
Novinky 29.05.24

Seznam Talks

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás odkázat na článek zveřejněný prostřednictvím Seznam Talks.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Navázání spolupráce s projektem INVESTBAY
Novinky 27.05.24

Navázání spolupráce s projektem INVESTBAY

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že jsme navázali spolupráci s projektem INVESTBAY (investbay.com). Projekt se zaměřuje na mikroinvestice do atraktivních nemovitostí. Formou crowd-owningu umožňuje klientům investovat do nemovitostí po malých částkách.

O vývoji další spolupráce Vás budeme informovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Zahájení zemědělské výroby v rámci skupiny APF GROUP
Novinky 13.05.24

Zahájení zemědělské výroby v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP zahajujeme zemědělskou výrobu na zemědělských pozemcích ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Zemědělská výroba bude zaměřena na udržitelné zemědělství (conservation agriculture) s ohledem na ekologii a klimatické změny.

Odvětví zemědělské výroby, které budou realizovány prostřednictvím společnosti APF AGRICULTURAL PRODUCTION CR s.r.o. nebo společností s naší majetkovou účastí:

- rostlinná výroba - pěstování rostlin (obiloviny, pícniny, zelenina)

- živočišná výroba (extenzivní chov masných plemen skotu)

- pěstování révy vinné (zakládání a provozování malých viničních tratí, vinařství)

Finanční prostředky získané od investorů FKI a prodejem tokenu APFC budou využity nadále pro nákup zemědělské půdy a financování zemědělské činnosti v rámci skupiny APF GROUP.

O realizaci konkrétních zemědělských projektů Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Snížení základní referenční sazby
Novinky 09.05.24

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 4,25 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Založení evropského fondu kvalifikovaných a profesionálních investorů
Novinky 06.05.24

Založení evropského fondu kvalifikovaných a profesionálních investorů

Vážení klienti,

v rámci plánované expanze skupiny APF GROUP na evropský trh investic si Vám dovolujeme oznámit založení fondu pro kvalifikované a profesionální investory (Notified Alternative Investment Fund). Fond APF GROUP EUROPE SICAV P.L.C. se sídlem na Maltě je kombinovaný konzervativní kryptofond se zaměřením na investice do zemědělské půdy, zemědělských projektů a tokenizaci zemědělské půdy. Finanční prostředky získané prostřednictvím fondu budou směřovány především do České republiky na podporu českého zemědělství.

Minimální výše investice činí 100.000 EUR. Fond je harmonizován podle evropské směrnice AIFMD.

O dalším vývoji projektu Vás budeme informovat.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 06.05.24

Celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že celková výměra zemědělské půdy ve vlastnictví skupiny APF GROUP aktuálně přesáhla 560 ha (5.600.000 m2). Do konce roku 2024 očekáváme dosažení celkové výměry 1.200 ha.

Nakoupené pozemky jsou využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP
Novinky 02.05.24

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.4.2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do KN předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme samostatně.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.05.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 59 obchodů v celkové hodnotě 88.801.736 Kč s celkovou výměrou 1.421.628 m2 (142,2 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 181 obchodů v celkové hodnotě 275.052.001 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 27.04.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 145,6 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Projekt tokenizace zemědělské půdy
Novinky 14.04.24

Projekt tokenizace zemědělské půdy

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizaci projektu tokenizace zemědělské půdy, který probíhá prostřednictvím společnosti APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. a je určen především pro zahraniční trh. Cílem projektu je nákup zemědělské půdy prostřednictvím emise tokenů APFC. S tokenem je spojena možnost zpětného odkupu s adekvátním zajištěním (solidární ručení, zástavní právo) za předem stanovenou budoucí kupní cenu.

Vývoj projektu můžete sledovat zde.

Vývoj ceny tokenu APFC můžete sledovat na Coingecko.

V případě Vašeho zájmu jsme pro klienty skupiny APF GROUP připravili zvýhodněné podmínky pro nákup tokenu. 

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Klimatická změna a její vliv na lidskou psychiku
Novinky 10.04.24

Klimatická změna a její vliv na lidskou psychiku

Vážení klienti,

zajímáte-li se o klimatické změny a jejich dopady, doporučujeme Vám neotřelý webinář zaměřený na ekologickou úzkost. Dopady klimatický změn ovlivňují naši psychiku a přinášejí řadu obav. Webinář Vám přináší základní informace o klimatických změnách, vysvětlení pojmů a další aspekty této problematiky.

Webinářem Vás provede psycholog Mgr. Matěj Mičulka.

Více informací naleznete zde.

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Novinky 08.04.24

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 31.3.2024 činila 831.852.977 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.12.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 113.861.936 Kč (o 15,86%).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 1.100 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 04.04.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 127,6 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Portál Conseq.cz
Novinky 04.04.24

Portál Conseq.cz

Vážení klienti,

tímto Vás informujeme, že náš fond APF GROUP CR SICAV a.s. byl zařazen mezi investiční fondy nabízené prostřednictvím investičního portálu společnosti Conseq Investment Management, a.s. (www.conseq.cz).

Bližší informace naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 03.04.24

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31.3.2024 ve výši 256.456.484 Kč s celkovou výměrou 4.308.736 m2 (430,9 ha). Hodnota pozemků, u nichž aktuálně probíhá vkladové řízení o změně vlastnického práva, činí 98.579.594 Kč (účtováno na poskytnuté zálohy). Po zápisu vlastnického práva do KN navýší uvedená hodnota celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 03.04.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci březnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 73.839.081 Kč s celkovou výměrou 1.023.400 m2 (102,3 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 122 obchodů v celkové hodnotě 186.250.265 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Užitková zahrada APF Hněvotín
Novinky 30.03.24

Užitková zahrada APF Hněvotín

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu vybudování užitkové zahrady na zakoupeném pozemku do majetku skupiny APF GROUP v k.ú. Hněvotín (okres Olomouc).

Průběžný vývoj projektu můžete sledovat na FB profilu, který naleznete zde.

Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková.

Děkujeme Vám za spolupráci a přízeň.

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP
Novinky 29.03.24

Zemědělské pozemky v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 29.3.2024. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny. Zápisu vlastnického práva do KN předchází provedení úhrad kupních cen, o nichž pravidelně informujeme samostatně.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Pravidelné měsíční platby úroků a výnosů z dluhopisů
Novinky 26.03.24

Pravidelné měsíční platby úroků a výnosů z dluhopisů

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v souvislosti s nadcházejícími velikonočními svátky budou pravidelné měsíční platby úroků a výnosů z dluhopisů zúčtovány ke dni 2.4.2024 (první pracovní den následující po svátečních dnech).

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 26.03.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 103,0 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

INTERNATIONAL REAL ESTATE EXPO 2024
Novinky 20.03.24

INTERNATIONAL REAL ESTATE EXPO 2024

Vážení klienti,

v rámci rozšíření PR aktivit skupiny APF GROUP jsme přijali pozvání na výstavu International Real Estate EXPO 2024, které se koná 12.- 13.4.2024 v Praze. Jedná se o první mezinárodní expo v ČR, které se soustřeďuje na spojení investorů se společnostmi, které se pohybují v nemovitostním sektoru a nabízejí vstup do tohoto sektoru.

Bližší informace o výstavě naleznete zde.

Děkujeme za dosavadní důvěru a těšíme se na setkání.

Snížení základní referenční sazby
Novinky 20.03.24

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 4,75 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 15.03.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 73,5 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 05.03.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 58.285.802 Kč s celkovou výměrou 985.839 m2 (98,6 ha). Od ledna 2024 jsme celkově zrealizovali 97 obchodů v celkové hodnotě 112.411.184 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 29.02.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 55,9 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Emise dluhopisů APFAF 10,0/25 byla vyprodána
Novinky 29.02.24

Emise dluhopisů APFAF 10,0/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFAF 10,0/25 byla vyprodána.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Produkt SYMBION
Novinky 22.02.24

Produkt SYMBION

Vážení klienti,

tímto Vás informujeme, že náš fond APF GROUP CR SICAV a.s. byl zařazen do produktu SYMBION u společnosti DELTA investiční společnost, a.s.

Produkt SYMBION nabízí rozmanitou škálu fondů kvalifikovaných investorů, které jako celek přispívají ke stabilitě vašeho investičního portfolia již od jednoho milionu korun. V rámci tohoto produktu můžete investovat do našeho fondu od částky 100.000 Kč.

Bližší informace naleznete zde.

Děkujeme za Vaši přízeň a důvěru.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 20.02.24

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Od 1.1.2024 jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 30,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Investice do zemědělských pozemků v rámci vybraných lokalit střední a jižní Moravy jsou hlavním pilířem investic v rámci skupiny APF GROUP. Pozemky budou následně využívány pro realizaci zemědělských projektů prostřednictvím fondu APF GROUP CR SICAV a.s. ve spolupráci s jednotlivými pachtýři.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Video prezentace zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 19.02.24

Video prezentace zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v nabídce Pozemky naleznete další video prezentaci souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023
Novinky 13.02.24

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření za rok 2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. k 31.12.2023.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2023 činí 88.561 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 68.690 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 1.163.911 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2024.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Snížení základní referenční sazby
Novinky 08.02.24

Snížení základní referenční sazby

Vážení klienti,

v souvislosti se snížením základních sazeb ČNB oznamujeme tímto snížení základní referenční sazby u reálných produktů na 5,25 %.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Emise dluhopisů APFREG VAR/27
Novinky 05.02.24

Emise dluhopisů APFREG VAR/27

Vážení klienti,

společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 36 měsíců a pohyblivým výnosem 3M PRIBOR + 6 % p.a. (přičemž výnos neklesne pod 6 % p.a. a nepřekročí 12 % p.a.). Celková hodnota emise činí 24.000.000 Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 3.000.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.2.2024 a skončí dnem 5.2.2025 s možností prodloužení.

Bližší informace naleznete zde.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.02.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 60 obchodů v celkové hodnotě 54.125.382 Kč s celkovou výměrou 895.248 m2 (89,5 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2023
Novinky 02.02.24

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2023

Vážení klienti,

přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2023. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2023 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2023 ve srovnání s rokem 2022 o 2,9 % v rámci celé České republiky. Po 2 letech dvojciferného růstu došlo k ochlazení na straně celkové poptávky, což se vzhledem k minulým obdobím dalo očekávat (rozdíl je v délce periody, která je závislá na makroekonomických podmínkách).

Tímto se společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (skupina APF GROUP) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2023. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje a nakupuje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v %Tržní cena na konci roku 2022
/ a na konci roku 2023
Prostějov 19,40 %67,- Kč/m2 80,- Kč/m2
Přerov 18,18 %55,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Vyškov 18,18 %55,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Kroměříž 25,00 %52,- Kč/m2 65,- Kč/m2
Brno-venkov 16,66 %60,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Břeclav 15,38 %52,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Znojmo 21,42 %70,- Kč/m2 85,- Kč/m2
Hodonín 20,00 %50,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Uherské Hradiště 20,00 %50,- Kč/m2 60,- Kč/m2
  
  

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2023 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Skupina APF GROUP zrealizovala v roce 2023 celkem 471 obchodů v celkové hodnotě 389.559.884,- Kč, do vlastnictví nakoupila pozemky v celkové hodnotě 217.675.643,- Kč (384,7 ha). Z uvedených hodnot je nadále patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen skupina APF GROUP očekává v souvislosti s poklesem úrokových sazeb a míry inflace ochlazení poptávky po zemědělské půdě v rámci celé ČR. Nicméně dále očekáváme postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací právě v souvislosti s poklesem úrokových sazeb. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a snižování úrokových sazeb. Tlak na zvyšování cen na straně nabídky bude způsobovat pokles poptávky, který vyústí k poklesu celkové hodnoty zrealizovaných obchodů. Tato skutečnost nám nabízí příležitost k vyjednávání výhodnějších nákupních cen u pozemků do vlastnictví skupiny APF GROUP. Paradoxně tak může dojít k lepšímu zhodnocení v rámci ročního přecenění tržní hodnoty pozemků než v době, kdy zvýšená poptávka tlačí ceny nahoru a prodávající nejsou ochotni vyjednávat o cenách.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Prodloužení emisní lhůty dluhopisu APFAF 10,0/25
Novinky 23.01.24

Prodloužení emisní lhůty dluhopisu APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

v souladu s platnými Emisními podmínkami dluhopisů APFAF 10,0/25 tímto prodlužujeme emisní lhůtu pro upisování dluhopisů do 31.12.2024.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.
Novinky 12.01.24

Zahájení činnosti fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Vážení klienti,

tímto Vám oznamujeme, že od 15.1.2024 zahajujeme ve spolupráci s DELTA investiční společnost a.s. úpis investičních akcií fondu APF GROUP CR SICAV a.s. Bližší informace k fondu naleznete na této stránce.

Finanční prostředky budou sloužit k investicím založeným na financování zemědělských podnikatelů, k majetkovým účastem na zemědělských podnikatelích a k nákupu zemědělských pozemků v rámci České republiky. Strategie nákupu zemědělských pozemků do vlastnictví fondu bude totožná se strategií nákupu do majetku společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o., přičemž se budou vzájemně podporovat.

Společnost APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. bude nadále pro klienty poskytovat realitní služby, reálné investice formou přímého vlastnictví zemědělských pozemků (klientská portfolia) a zajištěné participace na nákupu zemědělských pozemků. Pro větší transparentnost uvádíme příklady investic skupiny APF GROUP v sektoru zemědělství, které budou realizované fondem a u kterých již byl zahájen proces realizace. 

1) Snížení úvěrového zadlužení zemědělské společnosti prostřednictvím přímého odkupu zemědělských pozemků, které jsou předmětem zástavního práva ve prospěch financující banky. Nakoupené pozemky jsou následně propachtovány zpět zemědělské společnosti s dlouhodobou výpovědní lhůtou (např. 10 let). Zemědělská společnost nadále hospodaří na předmětných pozemcích a platí dohodnuté pachtovné. Výnos fondu v tomto případě je generován na základě příjmu z pachtovného a pravidelného ročního přecenění tržní hodnoty nakoupených zemědělských pozemků. V rámci rozšíření spolupráce se zemědělskou společností je uvažováno o poskytnutí dlouhodobého financování podnikatelské činnosti. V tomto případě dojde k rozšíření výnosu fondu o přijaté úroky z poskytnutého financování.

2) Kapitálový vstup do fungující zemědělské společnosti a poskytnutí financování její podnikatelské činnosti (investice, provoz). Výnosem fondu v tomto případě jsou podíl na zisku zemědělské společnosti a úrokové výnosy z poskytnutého financování.

3) Založení zemědělské společnosti (nebo kapitálový vstup) s pachtýřem hospodařícím na zemědělských pozemcích ve vlastnictví fondu. Fond získává obchodní podíl, propachtovává zemědělské pozemky ve vlastnictví fondu a poskytuje financování zemědělské společnosti. V tomto případě výnosy fondu jsou podíl na zisku zemědělské společnosti, výnosy z pachtovného, úrokové výnosy a pravidelné přecenění tržní hodnoty zemědělských pozemků ve vlastnictví fondu.

O konkrétních realizovaných obchodních případech Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 12.01.24

Zemědělské pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

zveřejňujeme tímto celkovou účetní hodnotu zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP, která byla vykázána ke dni 31.12.2023 ve výši 217.675.643 Kč s celkovou výměrou 3.847.109 m2 (384,7 ha).

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Novinky 08.01.24

Struktura klientských portfolií společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 31.12.2023 činila 717.991.041 Kč. Ve srovnání se stavem k 30.9.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 105.950.060 Kč (o 17,31 %). Meziroční nárůst celkové hodnoty činil 322.488.756 Kč, což je 81,54%!

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 900 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Aktualizace struktury výnosů skupiny APF GROUP
Novinky 05.01.24

Aktualizace struktury výnosů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření naleznete aktualizovaný přehled struktury výnosů skupiny APF GROUP platný od 1.1.2024. Jednotlivé typy výnosů slouží ke krytí finančních nákladů spojených s pořízením investic (především zemědělských pozemků) do majetku skupiny APF GROUP a financování provozu jednotlivých společností.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní přízeň a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 02.01.24

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. V nabídce Pozemky naleznete aktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31.12.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.01.24

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme zrealizovali 28 obchodů v celkové hodnotě 29.284.133 Kč s celkovou výměrou 480.799 m2 (48,1 ha). Za rok 2023 jsme celkově zrealizovali 471 obchodů v celkové hodnotě 389.559.844 Kč. Celkový počet obchodů se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil o 101 obchodů (meziroční nárůst o 27,3 %), celková hodnota obchodů vzrostla o 187.769.598 Kč, což činí meziroční nárůst 93,1 %!

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 31.12.23

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. V měsíci listopadu a prosinci jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 61,4 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Statut fondu APF GROUP CR SICAV a.s.
Novinky 20.12.23

Statut fondu APF GROUP CR SICAV a.s.

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme statut fondu APF GROUP CR SICAV a.s. v plném znění.

O dalších skutečnostech týkajících se zahájení činnosti fondu budeme informovat průběžně.

Děkujeme za dosavadní přízeň a důvěru.

PF 2024
Novinky 19.12.23

PF 2024

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.
Novinky 14.12.23

Rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Vážení klienti,

společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nechala vypracovat nezávislou analýzu stanovení obvyklé výše ručitelského poplatku za závazky společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. (solidární ručení firem skupiny APF GROUP). Analýzu zpracovala společnost UNCHAINED Analytics s.r.o.

Na základě této analýzy byl stanoven rating společnosti APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. jakožto dlužníka.

Výsledek ratingu tímto zveřejňujeme.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do obchodního rejstříku
Novinky 08.12.23

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do obchodního rejstříku

Vážení klienti,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 7.12.2023 zapsána do obchodního rejstříku.

Jak již bylo dříve zveřejněno, zahájení provozu FKI je plánováno od ledna 2024.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.12.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci listopadu jsme zrealizovali 39 obchodů v celkové hodnotě 30.038.967 Kč s celkovou výměrou 522.530 m2 (52,3 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 443 obchodů v celkové hodnotě 360.275.711 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 30.11.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

V nabídce Pozemky nalezneteaktuální přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.11.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme tímto za dosavadní spolupráci a přízeň.

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB
Novinky 24.11.23

Zápis fondu kvalifikovaných investorů do seznamu regulovaných subjektů ČNB

Vážení klienti,

tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost APF GROUP CR SICAV a.s. byla ke dni 23.11.2023 zapsána do seznamu regulovaných subjektů ČNB.

Dalším krokem ve spolupráci se společností DELTA investiční společnost, a.s. je zápis FKI do obchodního rejstříku.

Jak již bylo dříve zveřejněno, zahájení provozu FKI je plánováno v lednu 2024.

Děkujeme Vás za dosavadní přízeň a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP
Novinky 01.11.23

Informace o realizovaných nákupech a pozemcích v majetku skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 207 kupních smluv v celkové hodnotě 198.681.940 Kč. Současně zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 31.10.2023.

V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN.

Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.11.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci říjnu jsme zrealizovali 30 obchodů v celkové hodnotě 33.642.077 Kč s celkovou výměrou 349.063 m2 (34,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 404 obchodů v celkové hodnotě 330.336.744 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Změna názvu společnosti
Novinky 23.10.23

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

změna názvu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byla provedena.

Nový název společnosti je APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o.

Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Změna názvu společnosti byla realizována v souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech a tímto odráží požadavky připravované novelizace ZISIF.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Podpora českých zemědělských podnikatelů
Novinky 17.10.23

Podpora českých zemědělských podnikatelů

Vážení klienti,

v souvislosti se založením fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti v lednu 2024 Vám informujeme o připravovaných projektech podpory českých zemědělských podnikatelů prostřednictvím tohoto fondu.

Základní investiční strategie FKI byla obecně popsána dříve.

Tímto upřesňujeme jednotlivé projekty:

1) finanční podpora českých zemědělských podnikatelů (soukromě hospodařící rolníci a zemědělské společnosti zabývající se zemědělskou prvovýrobou - rostlinná a živočišná produkce) na úrovni provozu a investic

2) financování a podpora zemědělských startupů (časově omezené majetkové účasti)

3) spolupráce při emitování firemních dluhopisů a jejich distribuce a nákup

4) dlouhodobé propachtování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

5) podpora při nákupu, prodeji a směně zemědělských pozemků (scelování pozemků)

Důraz při realizaci projektů budeme klást na udržitelné zemědělství, ochranu krajiny a ekologické aspekty zemědělství.

O dalším krocích Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Slevové kupóny v e-shopu SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.
Novinky 17.10.23

Slevové kupóny v e-shopu SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že v rámci spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. jsme pro všechny klienty skupiny APF GROUP připravili možnost nákupu sortimentu stařeného hovězího masa se slevou až 20 %.

V případě zájmu o nákup nás kontaktujte se žádostí o zaslání kódu slevového kupónu na zhrabalova@apfgroupcr.com. Kód slevového kupónu vložíte při vytváření objednávky na www.sobulskygrunt.cz/eshop.

Přejeme Vám pohodové nakupování a dobrou chuť k jídlu.

Děkujeme za Vaši přízeň a spolupráci.

 

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.
Novinky 10.10.23

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

Celková hodnota klientských portfolií k datu 30.9.2023 činila 612.040.981 Kč. Ve srovnání se stavem k 30.6.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 66.206.454 Kč (o 12,12 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 750 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)
Novinky 05.10.23

Informace k založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o parametrech zakládaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI).

1) Název společnosti: APF GROUP SICAV CR a.s.

2) Společnost je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 9 a § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), tedy je investičním fondem s právní osobností, jejímž jediným členem představenstva je právnická osoba oprávněná obhospodařovat tento investiční fond (dále též jen „obhospodařovatel“ nebo „jediný člen představenstva“). Jediný člen představenstva je rovněž oprávněn vykonávat administraci investičního fondu.

3) Předmětem podnikání společnosti je činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF.

4) Zakladatel - APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., IČO: 09024724 se sídlem Pražákova 1008/69, 639 00 Brno.

5) Zakladatelé určují prvního člena představenstva:

• obchodní společnost DELTA Investiční společnost, a.s., IČO 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19885.

6) Společnost jako taková může vydávat následující druhy investičních akcií:

a) investiční akcie označovaná jako „Výkonnostní investiční akcie VIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Výkonnostní investiční akcie VIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Výkonnostní investiční akcie VIA. Hlasovací právo je s touto Výkonnostní investiční akcie VIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají;

b) investiční akcie označovaná jako „Prioritní investiční akcie PIA“, s níž je spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku podle poměru určeného výpočtem uvedeným ve statutu pro Prioritní investiční akcie PIA, a dále s právem na odkoupení za aktuální hodnotu Prioritní investiční akcie PIA. Hlasovací právo je s touto Prioritní investiční akcie PIA spojeno jen v případě, kdy tyto stanovy, případně příslušný zákon, hlasovací právo investiční akcii přiznávají.

7) Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

8) výnosový mechanismus: garantovaně 6 % p.a., potom 80 % performance fee z výnosu nad 6 %

Při zahájení činnosti FKI bude klientům skupiny APF GROUP nabídnuta možnost přechodu pod regulovaný investiční fond. O podmínkách Vás budeme informovat.

Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Změna názvu společnosti
Novinky 05.10.23

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali, že společnost Agrární půdní fond s.r.o. výrazně omezí činnost alternativního fondu ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF).

V souvislosti s připravovanými legislativními změnami zákona o investičních společnostech a investičních fondech bude provedena do konce roku 2023 změna názvu společnosti tak, aby odrážela požadavky připravované novelizace ZISIF.

Nový název společnosti bude APF VENTURE CAPITAL CR s.r.o. Ostatní skutečnosti zůstávají beze změny.

Dále sdělujeme, že jsme ukončili činnost alternativního fondu u společností APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. a APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

Uvedené změny jsou logickým důsledkem založení samostatného fondu kvalifikovaných investorů (FKI) společnosti APF GROUP SICAV CR a.s.

O realizaci změn Vás budeme průběžně informovat. 

Děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.10.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci září jsme zrealizovali 70 obchodů v celkové hodnotě 56.978.338 Kč s celkovou výměrou 1.020.567 m2 (102,1 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 374 obchodů v celkové hodnotě 296.694.667 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Omezení služby – alternativní fond
Novinky 02.10.23

Omezení služby – alternativní fond

Vážení klienti,

společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF. Činnost alternativního fondu byla zahájena 1.1.2023.

V souvislosti se založením samostatného fondu kvalifikovaných investorů (FKI) a zahájením jeho činnosti od 1.1.2024 dojde k výraznému omezení poskytování služeb související s alternativním fondem. FKI je logickým vyústěním přeměny alternativního fondu v regulovaný subjekt ČNB s příslušnou registrací. Všem klientům bude nabídnuta možnost přechodu pod FKI za předem dohodnutých podmínek. 

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. zůstane realitním zprostředkovatelem a dále bude nabízet reálné investice do zemědělských pozemků, které spadají pod realitní zprostředkování. Společnost bude pokračovat v investování do zemědělské půdy a bude aktivně spolupracovat s FKI.

Do konce roku 2023 Vás budeme informovat o konkrétních krocích a možnostech přechodu pod FKI.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.
Novinky 02.10.23

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. Tato společnost zahájila internetový prodej stařeného hovězího masa.

E-shop a více informací naleznete na www.sobulskygrunt.cz/eshop.

V rámci této spolupráci jsme se dohodli na poskytnutí trvalé slevy při nákupu pro klienty skupiny APF GROUP. Detailní informace Vám sdělíme v průběhu října.

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici. 

Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní přízeň.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 02.10.23

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) zveřejňujeme přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. V měsíci září jsme uhradili kupní ceny v celkové hodnotě 35,1 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů).

Současně zveřejňujeme přehled listů vlastnictví s pozemky ve vlastnictví skupiny APF GROUP k datu 30.9.2023. V přehledu jsou evidovány pozemky, u nichž proběhl zápis vlastnického práva do KN. Probíhající převody vlastnického práva nejsou zohledněny.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Soubory: APF, APF Agricultural land, APF Alternative fund, APF Real Estate Group

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30.9.2023
Novinky 02.10.23

Struktura výnosů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30.9.2023

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme předběžné výnosy společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 30.9.2023 v souladu se strukturou výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize, správní odměny a poplatky - 52.562.905 Kč

2) odměny za uzavření opčních smluv - 5.021.592 Kč

3) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů - 701.557 Kč

4) ostatní finanční výnosy (přefakturace finančních nákladů) - 31.247.241 Kč

5) výnosy z prodeje aktiv (převzatá aktiva) - 383.527.661 Kč

Příjem z uhrazených pohledávek z roku 2022 činil 15.300.000 Kč.

Děkujeme za spolupráci a přízeň.

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023
Novinky 28.09.23

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážení klienti,

v souladu se změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP tímto zveřejňujeme přehled nových podmínek stávajících produktů:

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZPKI: základní referenční sazba + 2 % p.a. (aktuálně 8 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.)

5) produkt IPI: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

Aktualizované Všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny v nabídce Produkty.

Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Zrušení reálného produktu IZP
Novinky 24.09.23

Zrušení reálného produktu IZP

Vážení klienti,

s platností od 25.9.2023 rušíme produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky (IZP). V platnosti zůstává produkt Investiční zemědělské pozemky - konzervativní investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 24.09.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 179 kupních smluv v celkové hodnotě 169.130.171 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)
Novinky 24.09.23

Založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI)

Vážení klienti,

jak jsme Vás informovali dříve, skupina APF GROUP zahájila proces založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI). Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je registrován v seznamu vedeném Českou národní bankou dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). FKI je investičním nástrojem určeným pro kvalifikované investory (od 1 mil. Kč).

Základní investiční strategií FKI jsou investice do následujících majetkových hodnot:

• zemědělská půda, a to zejména bonitní orná půda a ostatní zemědělská půda, vyplývající ze zákona na ochranu zemědělského půdního fondu;
• zemědělské nemovitosti související s provozováním zemědělské činnosti (rostlinná a živočišná výroba);
• účasti na právnických osobách, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu nebo zemědělské nemovitosti;
• účasti na právnických osobách, jejichž převažujícím předmětem činnosti je rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (CZ-NACE 01);
• pohledávky z titulu úvěru nebo zápůjčky právnickým osobám, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• dluhopisy emitované právnickými osobami, které mají ve svém majetku zemědělskou půdu a zemědělské nemovitosti;
• majetková práva k zemědělské půdě a zemědělským nemovitostem.

Předpokládaný termín zahájení činnosti FKI je stanoven na 1.1.2024.

Do konce tohoto roku Vás budeme informovat o dalších skutečnostech souvisejících se zahájením činnosti FKI.

Založení FKI je v souladu s dlouhodobou strategií skupiny APF GROUP, jejíž cílem je podpora zemědělských podnikatelů a zajištění vlastnictví zemědělské půdy tuzemským vlastníkem.

Děkujeme Vám za přízeň a podporu.

Emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána
Novinky 21.09.23

Emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFAGRI 12,0/25 byla vyprodána.

Další emise dluhopisů v rámci skupiny APF GROUP již neplánujeme. Současnou prioritou je založení fondu kvalifikovaných investorů (FKI), jehož proces založení již probíhá.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 12.09.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 157 kupních smluv v celkové hodnotě 147.436.941 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb výnosů z reálných produktů skupiny APF GROUP
Novinky 11.09.23

Přehled plateb výnosů z reálných produktů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci již deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme dále zveřejnit přehled realizovaných zálohových plateb kupních cen na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí kupní ve výši minimálního zajištěného výnosu (MZV) z reálných produktů skupiny APF GROUP. Od ledna 2023 jsme uhradili zálohové platby v celkové hodnotě 12.451.780 Kč.

Detailní přehled jednotlivých plateb naleznete: (přehled vyhledaných pohybů).

Strukturu klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023
Novinky 08.09.23

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.10.2023 připravujeme úpravu Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů (IZP, DIZP, IP a PDIZP). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud stanovená riziková přirážka u uvedených reálných produktů bude snížena. O výši snížení Vás budeme informovat v průběhu měsíce září. Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Snížení rizikové přirážky u vybraných reálných produktů
Novinky 08.09.23

Snížení rizikové přirážky u vybraných reálných produktů

Vážení klienti,

v souladu s avizovanou změnou výše rizikové přirážky u vybraných reálních produktů APF GROUP Vás tímto informujeme od nových podmínkách platných od 1.10.2023.

Minimální zajištěný výnos (MZV) podle VOP:

1) produkt IZP: základní referenční sazba + 4 % p.a. (aktuálně 10 % p.a.)

2) produkt DIZP: základní referenční sazba + 6 % p.a. (aktuálně 12 % p.a.)

3) produkt IP: základní referenční sazba + 8 % p.a. (aktuálně 14 % p.a.)

4) produkt PDIZP: základní referenční sazba + 7 % p.a. (aktuálně 13 % p.a.) Podmínky u ostatních reálných produktů zůstávají beze změny. 

Všeobecné obchodní podmínky vybraných produktů budou aktualizovány k datu 1.10.2023. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky
Novinky 05.09.23

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme zveřejnit přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Přes poslední prázdninový měsíc se nám podařilo udržet tempo realizovaných obchodů a uhradili jsme kupní ceny v celkové hodnotě 25,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). V následujících měsících do konce kalendářního roku očekáváme zvýšení objemu nákupů zemědělských pozemků. O celkové hodnotě uzavřených kupních smluv Vás informujeme v pravidelných intervalech. Realizované nákupy zemědělských pozemků probíhají v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP v rámci procesu scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.09.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 51 obchodů v celkové hodnotě 75.528.378 Kč s celkovou výměrou 1.365.699 m2 (136,6 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 304 obchodů v celkové hodnotě 239.716.329 Kč.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že celková historická hodnota prodaných pozemků prostřednictvím našeho Portfolio manažera přesáhla 1,0 mld. Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 25.08.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 137 kupních smluv v celkové hodnotě 125.321.089 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 04.08.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 122 kupních smluv v celkové hodnotě 115.313.114 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.08.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červenci jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 19.201.036 Kč s celkovou výměrou 309.530 m2 (30,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 253 obchodů v celkové hodnotě 164.187.951 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 29.07.23

Prezentace souboru zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti si Vám dovolujeme prezentovat jeden z mnoha souborů zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP. Jedná se o soubor 7 zemědělských pozemků vedených jako orná půda a ostatní plocha o celkové výměře 77.814 m² (7,8 ha) v katastrálním území Smržice, okres Prostějov (etnografická oblast Haná). Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 921.

Jedná se o samostatné půdní bloky v rámci větších lánů. Přístup k pozemkům je zajištěn po obecní zpevněné a nezpevněné komunikaci. BPEJ 30100, 30501, 30810 (bonita pozemků). Většina pozemků je zařazena v třídě ochrany I. Převažující základní cena podle vyhlášky činí 19,13 Kč/m2 (maximum 20,- Kč/m2). Bodová výnosnost pozemků činí 96 (jedná se o vysoce produkční pozemky). K pozemkům je sjednána pachtovní smlouva s lokálním zemědělským družstvem. 

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a spolupráci. 

Spustit video

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.
Novinky 25.07.23

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2023 činila 545.834.527 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92.098.917 Kč (o 20,30 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 04.07.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 115 kupních smluv v celkové hodnotě 111.120.969 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 04.07.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 16.183.863 Kč s celkovou výměrou 288.639 m2 (28,9 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 221 obchodů v celkové hodnotě 144.986.915 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022
Novinky 01.07.23

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 147.070 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 152.983 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 446.667 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2023. Aktuálně probíhá ověření výsledků hospodaření auditorem. Zprávu auditora zveřejníme bezprostředně po dokončení auditu. 

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 22.06.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 99 kupních smluv v celkové hodnotě 101.537.731 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP
Novinky 12.06.23

Zahájení procesu scelování pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP zahajujeme proces scelování pozemků ve vybraných lokalitách.

Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme postupně informovat.

Děkuji za dosavadní spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 06.06.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 95 kupních smluv v celkové hodnotě 97.179.378 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky - konzervativní investice
Novinky 03.06.23

Nový produkt Investiční zemědělské pozemky - konzervativní investice

Vážení klienti,

na základně investiční strategie skupiny APF GROUP a v souladu s požadavky klientů přinášíme nový produkt pro konzervativně založené klienty.

Jedná se o produkt reálné investice Investiční zemědělské pozemky - konzervativní investice (IZPKI), jehož podmínky naleznete v nabídce Produkty. Věříme, že tímto vyhovíme i přísným požadavkům konzervativních klientů včetně odpovídajícího zajištění investice (reálné vlastnictví pozemků).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022
Novinky 02.06.23

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9.662.410 Kč s hrubým ziskem 3.008.054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení úvěrového rámce u bankovní instituce.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.06.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci květnu jsme zrealizovali 25 obchodů v celkové hodnotě 20.953.593 Kč s celkovou výměrou 379.957 m2 (38,0 ha). Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 189 obchodů v celkové hodnotě 128.803.052 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných obchodech
Novinky 31.05.23

Informace o realizovaných obchodech

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 6.928.200 Kč s hrubým ziskem 2.025.874 Kč (29,24 %). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly vloženy do majetku skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby
Novinky 31.05.23

Výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby

Vážení klienti,

v rámci firemní hodnoty Transparentnost zveřejňujeme tímto výsledky hospodaření majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby.

Vykazované výsledky jsou z období před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o. (25.května 2020) a následné transformace aktivit fyzické osoby do právnické osoby do konce roku 2022. Všechny daňové povinnosti z minulých let byly uhrazeny. Příjmy z podnikání pocházejí z realitní činnosti (realitní zprostředkování a nákup a prodej zemědělských pozemků).

Základ daně (řádek 55 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob):

2018: 495.069 Kč

2019: 3.664.524 Kč

2020: 2.392.695 Kč

2021: 990.145 Kč

2022: 2.214.400 Kč

Uvedené příjmy po zdanění sloužily k financování založení a rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. V roce 2021 a 2022 byly příjmy z podnikání fyzické osoby zcela převedeny do právnické osoby. Tímto odpovídáme na častou otázku, odkud se vzaly finance na rozvoj společnosti a zda byly obchody se zemědělskými pozemky ziskové již před založením společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019
Novinky 31.05.23

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

Vážení klienti,

reagujeme tímto na časté dotazy k výsledným hrubým ziskovostem z realizovaných obchodů se zemědělskými pozemky, které mají sloužit ke krytí klientských výnosů v rámci reálných investic, popřípadě správy peněžních prostředků.

Často jsme dotazováni, jak je možné nabídnout zhodnocení investice 12 % p.a. a vyšší a udržet celý investiční model dlouhodobě ziskový.

Pro získání základní představy, jak může vypadat aktivní obchodování se zemědělskými pozemky, dokládáme příklady realizovaných obchodů našeho Portfolio manažera  za rok 2019. Dáváme tak možnost klientům blíže nahlédnout do "obchodní kuchyně" společnosti.

Rok 2019 jsme vybrali záměrně kvůli stagnaci poptávky a vyrovnané nabídce, které se projevily meziročním nárůstem tržních cen půdy v rámci celé ČR ve výši "pouze" 1,3 % (farmy.cz). Z doložených příkladů obchodů vyplývá, že je možné správným výběrem pozemků (parametrizací), detailní znalostí poptávky a tržních cen dosáhnout podstatně vyššího zhodnocení (hrubé ziskovosti), než je průměrný meziroční nárůst tržních cen.

Dlouhodobé výsledky potvrzujeme velkým množstvím realizovaných obchodů, které jako jediné určují reálnou tržní cenu a tím i  výsledný hrubý zisk. Strategii obchodování přizpůsobujeme makroekonomickým a monetárním podmínkám v daném období. Nicméně dlouhodobě udržuje hrubou ziskovost na úrovni 20 - 30 % p.a. a podle toho upravujeme výběr pozemků a vstupní ceny při nákupu. Výše hrubé ziskovosti u prodaných pozemků v rámci skupiny APF GROUP jsme zveřejnili již za rok 2021 (29,24 %, pozn. hrubá ziskovost je počítána z nákupní ceny pozemků). Za rok 2022 aktuálně zpracováváme výsledky, o kterých Vás budeme informovat.

Na trhu působí mnoho rádoby "odborníků" na obchodování se zemědělskými pozemky a zaručených "znalců tržních cen", popřípadě různých typů analytiků. Pokud někdo pracuje v realitním businessu, neznámená to, že je odborníkem na obchodování se zemědělskými pozemky, pokud se na ně dlouhodobě nespecializuje a nerealizuje vysoké počty reálných obchodů. Často ani sami zemědělci nejsou odborníky na obchodování s půdou, jelikož kupují pozemky pouze ve svém akčním radiu a to přímo od pachtýřů, kteří nemají ani ponětí, jaká je reálná tržní cena pozemků, které jim takto prodávají. Konfrontace s reálnými tržními cenami je pak pro ně velmi nepříjemná.

Pokud tedy hledáte odborníka, ptejte se, kolik obchodů a s jakými výsledky zrealizoval. Podle toho můžete posuzovat, zda dostáváte odpovídající odpovědi nebo jen "amatérské" domněnky a názory. Skupina APF GROUP ctí zásadu, že každé zveřejněné číslo musí být doložitelné a tudíž reálné.

Prakticky jsme Vám schopni doložit každý realizovaný obchod v rámci skupiny (kupní smlouva nákup - kupní smlouva prodej). Celkový počet zrealizovaných obchodů Portfolio manažera přesáhl hodnotu 1500 a celkovou výši 900 mil.Kč.

Otevřít tabulku (PDF)

V případě dalších dotazů k dané problematice rádi odpovíme na Vaše otázky.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Užitková zahrada APF Hněvotín
Novinky 25.05.23

Užitková zahrada APF Hněvotín

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o zahájení projektu realizace užitkové zahrady v obci Hněvotín (okres Olomouc). Průběžné informace budeme zveřejňovat prostřednictvím FB profilu.

Za realizaci projektu odpovídá projektový manažer Mgr. Jana Mičulková.

Kontakt naleznete na naší webové stránce a na FB profilu. FB profil: https://www.facebook.com/apfzahradahnevotin/

Děkujeme za spolupráci a důvěru.

Svěřenský fond APF GROUP TRUST
Novinky 24.05.23

Svěřenský fond APF GROUP TRUST

Vážení klienti,

již dříve jsme avizovali založení rodinného svěřenského fondu APF GROUP TRUST. Ke dni 22.5. byl APF GROUP TRUST, soukromý svěřenský fond zapsán do evidence svěřenských fondů Krajským soudem v Brně.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023
Novinky 22.05.23

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky pro reálné produkty (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava VOP, jak bylo dříve uvedeno, spočívá v nastavení výše minimálního zajištěného výnosu (MZV), který je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše MZV nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše MZV nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba odpovídá výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše MZV = základní referenční sazba + riziková přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše MZV bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice.

Plné znění VOP naleznete: https://apfgroupcr.com/produkt/

Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.

Investiční strategie skupiny APF GROUP
Novinky 22.05.23

Investiční strategie skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat o investiční strategii jednotlivých společností v rámci skupiny APF GROUP, které byly zapsány do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF (alternativní fond).

1) Agrární půdní fond s.r.o.

 • časový horizont: střednědobý a dlouhodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • růstová strategie založená na růstu hodnoty investice v čase
 • vyvážený vztah k riziku - růst hodnoty investice při preferenci přiměřeného rizika
 • předmět investice - zemědělské pozemky, projekty v rámci zemědělství
 • očekávaný výnos od 10 % p.a.

2) APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý a střednědobý
 • pasivní přístup k trhu s úsilím o dosažení zhodnocení, jaký nabízí trh
 • výnosová strategie založená na pravidelném příjmu z investice a maximální likviditě investice
 • konzervativní přístup k riziku - ochrana hodnoty investice před znehodnocením při preferenci minimálního rizika
 • předmět investice - zemědělské pozemky, cenné papíry konzervativních společností
 • očekávaný výnos do 10 % p.a.

3) APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.

 • časový horizont: krátkodobý
 • aktivní přístup k trhu s úsilím o dosažení vyššího zhodnocení než nabízí trh
 • výnosová strategie založená na příjmu z investice
 • vyvážený vztah k riziku - růst hodnoty investice při preferenci přiměřené míry rizika
 • předmět investice - zemědělské pozemky
 • očekávaný výnos od 12 % p.a.

V případě jakýchkoliv dotazů k problematice investičních strategií jsme Vám připraveni poskytnout odpovědi. Současně potvrzujeme pokračování procesu založení fondu kvalifikovaných investorů s registrací u ČNB a správou investiční společností. Děkujeme za dosavadní spolupráci a důvěru.

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření
Novinky 22.05.23

Zveřejnění předběžných výsledků hospodaření

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění předběžných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://apfgroupcr.com/vysledky-hospodareni/

Daňová přiznání společností ve skupině APF GROUP budou podána k 30.6.2023. Po provedení auditu účetních závěrek zveřejníme zprávu auditora a konsolidované výsledky skupiny APF GROUP.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 19.05.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 90 kupních smluv v celkové hodnotě 88.903.175 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Solidární ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP
Novinky 15.05.23

Solidární ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci uzavíraných závazkových vztahů jednotlivých společností ve skupině APF GROUP (https://apfgroupcr.com/skupina-apf/) s okamžitou platností uplatňujeme princip solidárního ručení "společně a nerozdílně" za tyto závazky.

V praxi tento princip pro věřitele jednotlivé společnosti ve skupině APF GROUP znamená, že pokud společnost nesplní svůj smluvní závazek vůči věřiteli, je věřitel oprávněn vyzvat ke splnění závazku společnosti kteroukoliv jinou společnost ve skupině APF GROUP a ta je povinna závazek solidárně splnit. Tímto principem máme v úmyslu výrazně posílit postavení věřitele (klienta) v závazkovém vztahu a snížit tak riziko možné budoucí delikvence jednotlivé společnosti. Princip solidárního ručení bude současně zapracován do všech závazkových smluv.

Skupina APF GROUP tímto prohlašuje, že se princip solidárního ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP vztahuje i na všechny dříve uzavřené závazkové vztahy jednotlivých společností ve skupině APF GROUP. 

Děkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci.

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 11.05.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 82 kupních smluv v celkové hodnotě 81.147.008 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Nový projekt v rámci skupiny APF GROUP
Novinky 06.05.23

Nový projekt v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám informovat o dalším z našich projektů v rámci skupiny APF GROUP.

Neudržovaný pozemek vedený jako orná půda v okrajové části obce Hněvotín o výměře 645 m2 jsme pořídili do majetku skupiny APF GROUP v květnu 2022. Pozemek je situovaný mezi zástavbou rodinných domů a vedlejší zpevněnou obecní komunikací. Přes parcelu vede vysokotlaký plynovod, který neumožňuje využít pozemek jako stavební. Jednalo se o ladem ležící zaplevelenou půdu bez stromů a keřů, ale s vysokou půdní bonitou (BPEJ). K pozemku nebyla uzavřena pachtovní smlouva.

Jako zemědělský podnikatel jsme se rozhodli pozemek využít k založení užitkové zahrady založené na přírodních principech s co nejmenšími náklady. Náš cíl je vytvořit nízkorozpočtovou jedlou a živou zahradu, která bude sloužit k pěstování zeleniny, ovoce, drobných bobulovin, léčivých bylinek a květin. Současně usilujeme vysázením keřů a založením květnatých louček přilákat do zahrady ptáky, hmyz a drobné živočichy. Všechna činnost bude v souladu s ekologickými principy bez použití chemie a s udržitelností pro další generace. Projekt je financován z nerozděleného zisku skupiny APF GROUP. Realizací tohoto projektu dosáhneme výrazného dlouhodobého zhodnocení pozemku ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

O vývoji projektu Vás budeme průběžně informovat. 

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.
Novinky 04.05.23

Spolupráce se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o.

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v rámci dlouhodobé investiční strategie skupiny APF GROUP jsme navázali spolupráci se společností SOBŮLSKÝ GRUNT s.r.o. se sídlem v Sobůlkách (okres Hodonín). Jedná se o rodinnou farmu, která se zabývá extenzivním chovem hovězího dobytka. Aktuální chov představuje přes 200 kusů jalovic, mladých býků a telat.

V první fázi spolupráce jsme nabídli společnosti dlouhodobé propachtování zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP pro rozšíření výměry pastvin a luk v okresech Hodonín a Uherské Hradiště. V další fázi, jejíž podmínky diskutujeme, bude předmětem spolupráce možnost poskytnutí dlouhodobého financování pro další rozvoj farmy (investice, provoz). 

O vývoji spolupráce Vás budeme postupně informovat. 

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru. 

https://www.facebook.com/sobulskygrunt

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 03.05.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci dubnu jsme zrealizovali 54 obchodů v celkové hodnotě 43.962.960 Kč s celkovou výměrou 730.420 m2 (73,0 ha).

Od ledna 2023 jsem celkově zrealizovali 164 obchodů v celkové hodnotě 107.849.459 Kč. Dále si Vás dovolujeme informovat, že náš Portfolio manažer zrealizoval historicky přes 1.500 obchodů v celkové hodnotě přesahující 900 mil.Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 03.05.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 73 kupních smluv v celkové hodnotě 64.731.798 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Informace o realizovaných nákupech
Novinky 10.04.23

Informace o realizovaných nákupech

Vážení klienti,

aktualizujeme tímto informace o realizovaných nákupech zemědělských pozemků do majetku společností APF GROUP. Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 47 kupních smluv v celkové hodnotě 40.082.802 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.
Novinky 05.04.23

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 31.3.2023 činila 453.735.610 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.12.2022 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 58.233.325 Kč (o 14,72 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Prohlášení skupiny APF GROUP
Novinky 05.04.23

Prohlášení skupiny APF GROUP

Skupina APF GROUP je skupina českých obchodních společností zabývající se realitním zprostředkováním a dále umožňuje svým zákazníkům investovat peněžní prostředky prostřednictvím obchodování s nemovitostmi, zejména pak zemědělskou půdou, a formou alternativního fondu podle § 15 odst.1 ZISIF. V rámci své činnosti členové skupiny APF GROUP vydávají firemní dluhopisy. Veškeré smluvní podmínky, jakož i emisní podmínky pro úpis dluhopisů, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Agrární půdní fond s.r.o., jednoho z členů APF GROUP.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. se setkává s tím, že bývá spojována s projektem Platon Life, který měl souvislost s obchodování s vlastní digitální měnou Platon Coin. APF GROUP je vlastníkem Platon Coinů, které buďto nakoupila sama od jejich původního vlastníka a dále těch, které získala od zákazníků původního vlastníka této digitální měny. APF GROUP se však ohrazuje proti tomu, že by kterákoliv z jejích společností měla jakýkoliv podíl na činnosti projektu Platon Life. APF GROUP shora uvedenou digitální měnu získala na základě vlastního podnikatelského úsudku a není nikterak majetkově nebo personálně spojená s projektem Platon Life. Veškeré společnosti ze skupiny APF GROUP vlastněné mateřskou společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nemají nijak zastřenou vlastnickou strukturu, ve sbírce listin obchodního rejstříku mají zveřejněny všechny zákonem požadované dokumenty a mají řádně vedenou evidenci skutečných majitelů. Pokud jde o směnu digitální měny Platon Coin od původních klientů projektu Platon Life, tato proběhla vždy za adekvátní protiplnění a především na základě svobodné vůle těchto osob za přiměřenou provizi.

Společnosti ze skupiny APF GROUP jsou od samého počátku jejich vzniku vlastněny jediným skutečným majitelem paní Andreou Mičulkovou, která nemá jakoukoliv vazbu na osoby stojící za projektem Platon Life a za projektem samotným. Všechny společnosti APF GROUP podléhají auditu a veškeré jejich hospodářské výsledky jsou pravidelně zveřejňovány. Jsme samozřejmě připraveni odpovědět na dotazy týkající se činnosti naší skupiny, když veškeré potřebné kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách.

za APF GROUP

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.04.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci březnu jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 27.109.282 Kč s celkovou výměrou 483.225 m2 (48,3 ha). Za 1.čtvrtletí 2023 jsme celkově zrealizovali 110 obchodů v celkové hodnotě 63.886.499 Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Účetní závěrka skupiny APF GROUP
Novinky 02.04.23

Účetní závěrka skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

tímto si Vám dovolujeme informovat, že začínáme finalizovat účetní závěrky za rok 2022 jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Účetní závěrky společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. a Agrární půdní fond s.r.o. podléhají povinnému auditu na základě zákona o účetnictví. Mateřské společnosti APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. se dále týká povinnost konsolidace účetní závěrky za skupinu APF GROUP. Termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob je k 3.6.2023.

Současně zveřejňujeme strukturu výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize za zprostředkování prodeje zemědělských pozemků

2) správní odměny za správu klientských portfolií

3) poplatky za správu svěřených peněžních prostředků

4) odměny za uzavření opčních smluv

5) výnosy z prodeje zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

6) úrokové výnosy ze spořících účtů

7) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů

8) výnosy z pronájmu (pachtovné) zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

9) výnosy ze swapových operací v rámci skupiny APF GROUP

10) výnosy z přecenění majetku v rámci alternativních fondů

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Nové produkty - reálné investice
Novinky 27.03.23

Nové produkty - reálné investice

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic. Jedná se o produkty Nákup investičního pozemku s postupným splácením kupní ceny Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta.

Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Nový produkt - Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)
Novinky 21.03.23

Nový produkt - Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o novém produktu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investice.

Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP).

Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkuji Vám za přízeň a spolupráci.

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023
Novinky 21.03.23

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 připravujeme zásadní úpravu Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše zajištěného výnosu nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba bude odpovídat výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše zajištěného výnosu = základní referenční sazba + přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Nový produkt - Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)
Novinky 21.03.23

Nový produkt - Individuální portfolio - institucionální a privátní investoři (IPI)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic. Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP) a Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI).

Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Likvidní finanční rezerva skupiny APF GROUP a nákup zemědělských pozemků
Novinky 11.03.23

Likvidní finanční rezerva skupiny APF GROUP a nákup zemědělských pozemků

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme aktuální stav likvidní finanční rezervy (LFR) společností ve skupině APF GROUP.

Výše LFR činí 15.935.188 Kč.

Rezerva je uložena na spořících účtech společností skupiny APF GROUP. Výši LFR budeme zveřejňovat pravidelně na měsíční bázi.

Dále si Vám dovolujeme informovat o realizovaných nákupech zemědělské půdy do majetku společností APF GROUP. 

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 30 kupních smluv v celkové hodnotě 19.278.368 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 02.03.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 36 obchodů v celkové hodnotě 19.144.745 Kč s celkovou výměrou 353.074 m2 (35,3 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Změna názvu společnosti
Novinky 27.02.23

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o změně názvu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. Nový název společnosti je APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. Ostatní skutečnosti zůstávající beze změny.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2022
Novinky 06.02.23

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2022

Vážení klienti,

přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2022. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2022 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 o 13,51 % v rámci celé České republiky.

Tímto se společnost Agrární půdní fond s.r.o. (APF) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2022. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v %Tržní cena na konci roku 2021 / a na konci roku 2022
Prostějov 34,00 %50,- Kč/m2 67,- Kč/m2
Přerov 37,50 %40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Vyškov 37,50 %40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Kroměříž 30,00 %40,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Brno-venkov 50,00 %40,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Břeclav 36,84 %38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Znojmo 75,00 %40,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Hodonín 31,57 %38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Uherské Hradiště 31,57 %38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Louny 36,84 %38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Litoměřice 42,85 %35,- Kč/m2 50,- Kč/m2

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2022 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Společnost APF zrealizovala v roce 2022 celkem 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246,- Kč. Z uvedených hodnot je patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen společnost APF očekává v souvislosti s makroekonomickým vývojem ČR postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a úrokových sazeb. Určitou roli bude hrát i vývoj konfliktu na Ukrajině, který se projeví spíše v dlouhodobém horizontu možností růstu světových cen zemědělských komodit.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 01.02.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 17.632.472 Kč s celkovou výměrou 319.950 m2 (32,00 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Dluhopis APFAF 10,0/25
Novinky 01.02.23

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10,0 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Výplata výnosů je čtvrtletní.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Emise dluhopisů APFCD 9,5/25 byla vyprodána
Novinky 24.01.23

Emise dluhopisů APFCD 9,5/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFCD 9,5/25 byla vyprodána.

Aktuálně připravujeme novou emisi dluhopisů s prospektem schvalovanou ČNB ve výši 200 mil. Kč. Po dokončení schvalovacího procesu Vás budeme informovat o emisních podmínkách. 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Struktura klientských portfolií k 31.12.2022
Novinky 24.01.23

Struktura klientských portfolií k 31.12.2022

Vážení klienti,

v nabídce Hospodářské výsledky jsme aktualizovali informace o struktuře klientských portfolií k 31.12.2022.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.

Dluhopis APFAGRI 12,0/25
Novinky 05.01.23

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12,0 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Výplata výnosů je měsíční.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů
Novinky 03.01.23

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17.684.058 Kč s celkovou výměrou 305.357 m2 (30,54 ha). Celkově v roce 2022 jsme zrealizovali 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246 Kč s celkovou výměrou 4.158.394 m2 (416 ha). Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2021 se téměř nelišil (372), nicméně celková hodnota obchodů vzrostla o 18.948.197 Kč, což činí 10,36 %.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Rozšíření služeb - alternativní fond
Novinky 28.12.22

Rozšíření služeb - alternativní fond

Vážení klienti,

společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF neslouží ke shromažďování majetku od veřejnosti a jeho společného investování. Tento fond je určen pro kvalifikované investory. 

Kvalifikovaným investorem je takový investor, který učiní prohlášení o vědomosti rizik a investuje alespoň:

- Ekvivalent 125.000 EUR, nebo

- 1 mil. Kč v případě, že investici do daného fondu posoudil v souvislosti s poskytnutím investiční služby konkrétnímu investorovi OCP nebo investiční společnost, který vyhodnotil, že investice do daného fondu je pro investora vhodná.

Investice v rámci činnosti alternativního fondu budou směřovat výhradně do zemědělské půdy na území České republiky.

O smluvních podmínkách Vás budeme informovat na začátku ledna 2023 prostřednictvím našich webových stránek.

Doposud poskytované služby reálných investic (IZP, DIZP, IP) zůstávající beze změny a nepatří pod činnost alternativního fondu. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů, zdraví a pohody v roce 2023. 

Vyrozumění o zápisu (PDF)

PF 2023
Novinky 22.12.22

PF 2023

Vážení klienti,

k přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2023 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Team Agrární půdní fond s.r.o.

Emise dluhopisů APFD 7,5/25 byla vyprodána
Novinky 09.12.22

Emise dluhopisů APFD 7,5/25 byla vyprodána

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás tímto informovat, že emise dluhopisů APFD 7,5/25 byla vyprodána. Aktuálně připravujeme novou emisi dluhopisů s prospektem schvalovanou ČNB ve výši 200 mil. Kč.

Po dokončení schvalovacího procesu Vás budeme informovat o emisních podmínkách. 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci a důvěru.

Aktuální výsledky klientských obchodů
Novinky 05.12.22

Aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 335 obchodů v celkové hodnotě 184.106.188 Kč. V měsíci listopadu jsme zrealizovali 27 obchodů v celkové hodnotě 11.359.245 Kč s celkovou výměrou 217.730 m2 (21,77 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Změna obchodních podmínek reálných produktů APF
Novinky 29.11.22

Změna obchodních podmínek reálných produktů APF

Vážení klienti,

jak jsme již dříve avizovali, dochází s platností od 1.12.2022 ke změně obchodních podmínek reálných produktů APF (IZP, DIZP, IP). Tyto podmínky jsou určeny pro nové klienty APF. Pro stávající klienty APF platí současné podmínky do 31.12.2022. Nové nastavení parametrů reálných produktů naleznete v nabídce Produkty včetně aktualizovaných Všeobecných obchodních podmínek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme Vám za spolupráci.

Průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022
Novinky 22.11.22

Průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření jsme zveřejnili průběžné výsledky hospodaření k 30.9.2022 společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Zpráva nezávislého auditora
Novinky 17.11.22

Zpráva nezávislého auditora

Vážení klienti,

do nabídky Výsledky hospodaření jsme vložili Zprávu nezávislého auditora za rok 2021.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vývoj cen pozemků v ČR
Novinky 17.11.22

Vývoj cen pozemků v ČR

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás upozornit na článek o vývoji cen pozemků v ČR zveřejněný na portále Peníze.cz.

https://www.penize.cz/nemovitosti/431871-pozemky-rekordne-zdrazuji-investice-do-pudy-porazi-inflaci

Děkujeme, že jste s námi.

Navýšení základního kapitálu
Novinky 11.11.22

Navýšení základního kapitálu

Vážení klienti,

dnes bylo zapsáno do obchodního rejstříku navýšení základního kapitálu mateřské společnosti APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. na celkovou výši 1.800.000 Kč.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci. 

Výpis z obchodního rejstříku

Úprava obchodních podmínek
Novinky 07.11.22

Úprava obchodních podmínek

Vážení klienti,

v září meziroční míra inflace dosáhla 18 % s výhledem dalšího růstu k úrovni 20 % do konce roku 2022. Nicméně tempo růstu míry inflace zpomaluje a v příštím roce podle výhledů ČNB již můžeme očekávat mírný pokles. Meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy v ČR očekáváme výrazně nad 20 %.

V souvislosti s tímto vývojem Vás informujeme, že upravíme obchodní podmínky všech produktů skupiny APF a to s platností od 1.1.2023.

Zejména bude snížena hodnota zajištěných výnosů na základě smlouvy o smlouvě budoucí kupní u reálných investic (IZP, DIZP a IP).

Tyto podmínky budou platit pro nově uzavřené obchody. U stávajících obchodů zůstávají podmínky beze změny. 

Současně připravujeme nové produkty v rámci společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. se zajištěním formou zpětného odkupu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů
Novinky 01.11.22

Pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 308 obchodů v celkové hodnotě 172.746.943 Kč. V měsíci říjnu jsme zrealizovali 34 obchodů v celkové hodnotě 10.805.925 Kč s celkovou výměrou 223.792 m2 (22,38 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Navýšení základního kapitálu
Novinky 17.10.22

Navýšení základního kapitálu

Vážení klienti,

dnes bylo zapsáno do obchodního rejstříku navýšení základního kapitálu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. na celkovou výši 10.000.000 Kč.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Výpis z obchodního rejstříku

Výsledky hospodaření
Novinky 14.10.22

Výsledky hospodaření

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření naleznete aktuální informace o struktuře klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o. K datu 25.9.2022 spravuje APF zemědělské pozemky klientů v celkové hodnotě 335.013.375 Kč.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Aktuální výsledky klientských obchodů
Novinky 14.10.22

Aktuální výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 274 obchodů v celkové hodnotě 161.941.018 Kč. V měsíci září jsme zrealizovali 20 obchodů v celkové hodnotě 18.170.286 Kč s celkovou výměrou 440.070 m2 (44,01 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Průměrný hrubý výnos v únoru
Novinky 22.09.22

Průměrný hrubý výnos v únoru

Vážení klienti,

v měsíci únoru jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 24,96 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Výsledky za měsíc červen
Novinky 22.09.22

Výsledky za měsíc červen

Vážení klienti,

v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha). Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119 312 888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výsledky za měsíc březen
Novinky 22.09.22

Výsledky za měsíc březen

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme zrealizovali 46 obchodů v celkové hodnotě 16 489 854 Kč s celkovou výměrou 357.632 m2 (35,8 ha). Celkově za 1.čtvrtletí roku 2022 jsme zrealizovali 131 obchodů v celkové hodnotě 72 714 182 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 40,9 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 55,7 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Nárůst inflace v červnu
Novinky 22.09.22

Nárůst inflace v červnu

Vážení klienti,

v červnu meziročně stoupla inflace na 17,2 % s výhledem dalšího růstu k 20 % v následujících měsících. Prozatím ponecháme podmínky našich produktů beze změny a budeme případně reagovat na další vývoj.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Průměrný hrubý výnos v březnu
Novinky 22.09.22

Průměrný hrubý výnos v březnu

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 26,84 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Investiční produkty v rámci APF
Novinky 22.09.22

Investiční produkty v rámci APF

Vážení klienti,

v rámci skupiny APF můžete využít následující investiční produkty:

1) Reálná investice do zemědělské půdy (IZP, DIZP, IP)

2) Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků

3) Dluhopis APFD 7,5/25 (Agrární půdní fond s.r.o.)

4) Dluhopis APFCD 9,5/25 (APF CRYPTO CR s.r.o.)

5) APF Coin (APFC) – vlastní kryptoměna s blockchainem zaměřeným na investování do zemědělské půdy

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Informace o vlastních obchodech společnosti
Novinky 22.09.22

Informace o vlastních obchodech společnosti

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky za rok 2021. Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 6 269 tis.Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %. Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7 362 tis.Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií a vydaných dluhopisů. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výnos za druhé výnosové období
Novinky 22.09.22

Výnos za druhé výnosové období

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 1.8.2022 vyplacen výnos za druhé výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

APF Coin
Novinky 22.09.22

APF Coin

Vážení klienti,

aktuálně připravujeme nový projekt vlastní kryptoměny APF Coin (APFC) zahrnující blockchainovou strukturu s ambicí vstoupit na mezinárodní kryptoměnový trh.

Finanční prostředky získané prodejem kryptoměny APFC budou sloužit především k investování do zemědělských pozemků v rámci České republiky. Pozemky budou nakupovány do vlastnictví společnosti a budou výrazným poměrem krýt hodnotu vydaných APFC.

Od 1.5.2022 zahajujeme předprodej pro všechny zájemce. Primární kurz je stanoven na 1 APFC/1 CZK. Minimální prodávané množství činí 250.000 APFC.

V případně Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výsledky za měsíc červenec
Novinky 22.09.22

Výsledky za měsíc červenec

Vážení klienti,

v měsíci červenci jsme zrealizovali 21 obchodů v celkové hodnotě 11 636 855 Kč s celkovou výměrou 245.022 m2 (24,5 ha). Celkově od počátku roku 2022 jsme zrealizovali 219 obchodů v celkové hodnotě 130 949 743 Kč

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

PF 2022
Novinky 22.09.22

PF 2022

Vážení klienti,

celý tým APF Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, životní pohody a úspěchů v roce 2022.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

 

Nárůst inflace
Novinky 22.09.22

Nárůst inflace

Vážení klienti,

v dubnu meziročně stoupla inflace na 14,2 % a nadále zrychluje. V souvislosti s tímto vývojem upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) KIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 12 %

2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 %

3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 % Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.5.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Informace o připravovaných změnách v rámci APF
Novinky 22.09.22

Informace o připravovaných změnách v rámci APF

Vážení klienti,

dovolujeme si vás tímto informovat o připravovaných změnách v rámci jednotlivých společností skupiny APF. Změny budou provedeny do konce září 2022.

Společnost RE Services & Investments s.r.o. jako mateřská společnost společností Agrární půdní fond s.r.o. a APF CRYPTO CR s.r.o. se přejmenovává na APF REAL ESTATE GROUP s.r.o. Současně společnost navyšuje základní kapitál na celkovou výši 500 000 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 10 000 000 Kč formou kapitalizace závazku ke společníkovi.

Společnost APF CRYPTO CR s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 1 500 000 Kč z vlastních finančních prostředků majitele společnosti. U této společnosti byl rozšířen předmět podnikání o realitní zprostředkování se zákonným pojištěním odpovědnosti v celkové výši 20,0 milionů korun.

Aktuálně probíhá právní audit obou společností s posouzením zákonných požadavků na rozšíření předmětu podnikání o další vázané živnosti. Doporučení právního auditu budeme zavádět do konce tohoto roku. 

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.

Hodnocení roku 2021
Novinky 22.09.22

Hodnocení roku 2021

Vážení klienti,

v roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 Kč s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Výsledky hospodaření za rok 2021
Novinky 22.09.22

Výsledky hospodaření za rok 2021

Vážení klienti,

přinášíme vám výsledky hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. za rok 2021. Aktualizované výsledky naleznete v nabídce

Výsledky hospodaření.

Děkujeme vám za spolupráci.

Výsledky za dosavadní průběh roku 2022
Novinky 22.09.22

Výsledky za dosavadní průběh roku 2022

Vážení klienti,

opět Vám přinášíme aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 254 obchodů v celkové hodnotě 143 770 732 Kč. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 35 obchodů s celkovou výměrou 281.003 m² (28,1 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Upravení Všeobecných obchodních podmínek pro produkt DIZP
Novinky 22.09.22

Upravení Všeobecných obchodních podmínek pro produkt DIZP

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem cen zemědělské půdy a vývojem ekonomické situace v ČR upravujeme Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP). Roční zajištěný výnos byl zvýšen na 13 %. Tyto podmínky platí od 1.2.2022 pro všechny nové investice. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Přejeme Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Výsledky za měsíc duben a květen
Novinky 22.09.22

Výsledky za měsíc duben a květen

Vážení klienti,

v měsíci dubnu a květnu jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17 129 032 Kč s celkovou výměrou 364.794 m2 (36,5 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Závěr auditu produktů společnosti APF
Novinky 22.09.22

Závěr auditu produktů společnosti APF

Vážení klienti,

nedávno jsme Vás informovali prostřednictvím příspěvku v nabídce Novinky o probíhajícím právním auditu produktů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 95 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Doplňkový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků byl uveden na doporučení auditu do souladu se zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že došlo k navýšení základního kapitálu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. na celkovou výši 1.500.000,- Kč. Aktuálně probíhá proces navýšení základního kapitálu u společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a mateřské společnosti RE Services & Investments s.r.o. O provedení zápisu do obchodního rejstříku Vás budeme informovat.

V rámci dalšího rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. jsme přistoupili ve spolupráci s advokátní kanceláří k zahájení procesu vydání emise dluhopisů schvalované ČNB v celkové výši 200 mil.Kč. O podmínkách připravované emise Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Emisní podmínku dluhopisů
Novinky 22.09.22

Emisní podmínku dluhopisů

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 2.2.2022 vyplacen výnos za první výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.

Současně sdělujeme, že v tomto roce ke dni 6.2.2022 byly vyplaceny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínka APF pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) výnosy v celkové výši 308.256 Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků
Novinky 22.09.22

Nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků

Vážení klienti,

v rámci rozšiřování poskytovaných služeb jsme pro vás připravili nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků

Nabízíme tímto alternativu menším střadatelům zhodnotit finanční prostředky prostřednictvím spoluúčasti na nákupu zemědělských pozemků, která umožní společnosti Agrární půdní fond s.r.o. spolufinancovat nákup zemědělské půdy.

Více informací naleznete na apfgroupcr.com/produkt/.

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Průměrný hrubý výnos v lednu
Novinky 22.09.22

Průměrný hrubý výnos v lednu

Vážení klienti,

v letošním roce vás budeme pravidelně informovat o výši průměrného hrubého výnosu ze všech uzavřených pozic v rámci klientských portfolií za příslušný kalendářní měsíc. V měsíci lednu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 22,62 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.  

Děkujeme za spolupráci.

Akční nabídka dluhopisů APFD
Novinky 22.09.22

Akční nabídka dluhopisů APFD

Vážení klienti,

s platností od 1.6.2022 jsme pro vás připravili akční nabídku pro prodej dluhopisů APFD 7,5/25 v nominální hodnotě 100 000 Kč. Klienti, kteří zakoupí dluhopisy, získají jednorázovou slevu ve výši 5 % z celkové hodnoty zakoupených dluhopisů. Jedná se o formu inflační přirážky k základnímu úročení dluhopisu ve výši 7,5 % p.a. Výplata bonusu bude provedena v souladu se smlouvou o úpisu a koupi dluhopisů. Platí pouze pro úhrady provedené v Kč (nikoliv v kryptoměnách). Akce platí do odvolání.

Aktuálně připravujeme spolupráci se společností Centrum Dluhopisů s.r.o. provozující portál dluhopisy.cz.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Výsledky za měsíc leden
Novinky 22.09.22

Výsledky za měsíc leden

Vážení klienti,

v měsíci lednu jsme zrealizovali 38 obchodů v celkové hodnotě 30 572 669 Kč s celkovou výměrou 592.090 m2 (59,2 ha). V měsíci únoru jsme zrealizovali 47 obchodů v celkové hodnotě 25 651 659 Kč s celkovou výměrou 571.810 m2 (57,2 ha).

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Nárůst inflace v květnu 2022
Novinky 22.09.22

Nárůst inflace v květnu 2022

Vážení klienti,

v květnu meziročně stoupla inflace na 16,0 % s výhledem dalšího růstu v následujících měsících. V letošním roce očekáváme meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy v ČR přesahující 20 % (v 2021 činil meziroční nárůst tržních cen 16,1 % při průměrné míře inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %).

V souvislosti s tímto vývojem opět upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) IZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 16 %

2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 %

3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 % Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.6.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výsledky za měsíc červen
Novinky 16.09.22

Výsledky za měsíc červen

Vážení klienti,

v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha). Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119 312 888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výsledky za měsíc srpen
Novinky 16.09.22

Výsledky za měsíc srpen

Vážení klienti,

v měsíci srpnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha). Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119 312 888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Výsledky za měsíc březen
Novinky 16.09.22

Výsledky za měsíc březen

Vážení klienti,

v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29 469 674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha).