Člen skupiny APF GROUP:
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 23.472.144 Kč (28.6.2024)

Emise dluhopisů

Společnost APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 36 měsíců a pohyblivým výnosem 3M PRIBOR + 6 % p.a. (přičemž výnos neklesne pod 6 % p.a. a nepřekročí 12 % p.a.). Celková hodnota emise činí 24,0 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 3.000.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.2.2024 a skončí dnem 5.2.2025 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje:

Advokátní kancelář Ritter-Šťastný
Riegrova 12
Olomouc
779 00

+420 585 229 221 info@ritter-stastny.cz

Dluhopis APFREG VAR/27

Název Dluhopisů: Dluhopis APFREG VAR/27

Identifikační kód ISIN: CZ0003559031

Číslo účtu Emitenta: 2001933020/2010

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 3.000.000 Kč (tři miliony korun českých korun českých)

Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 3.000.000 Kč

Datum emise: 5.2.2024

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem 5. 2. 2024 a skončí dnem 5. 2.
2025 možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů: 1 až 8

Výnos: 3M PRIBOR + 6,0 % p.a., přičemž Výnos neklesne pod 6,0 % p.a. a nepřekročí 12,0 % p.a.),
blíže viz. čl. 6 Emisních podmínek

Datum počátku prvního výnosového období: 5. 2. 2024

Výnosové období: čtvrtletně

Den vzniku nároku na výplatu výnosu: k 5. 2.; 5.5.; 5. 8. a 5.11. každého kalendářního roku až do splatnosti jmenovité hodnoty,
přičemž první Den vzniku nároku na výplatu připadá na 5. 5. 2024

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti: V souladu v čl. 9 Emisních podmínek

Den konečné splatnosti: 5. 2. 2027

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 5. 2. 2027

Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto
Emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Emitent

Určená provozovna: APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc

E-mail: info@apfgroupcr.com

Tel: +420 734 154 897

Webové stránky: www.apfgroupcr.com

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vyprodáno

Společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221, info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info@apfgroupcr.com.

Emitent: APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o., IČ 178 28 261,
LEI 315700MIRE8XQY91M497,
se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 131699 vedená u Krajského soudu
v Brně

Název Dluhopisů: Dluhopis APFAF 10,0/25

Identifikační kód ISIN: CZ0003548307

Číslo účtu Emitenta: Bude upřesněno

Jmenovitá hodnota Dluhopisu: 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů: Listinné cenné papíry

Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis

Datum emise: 1. 2. 2023

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
1. 2. 2023 a skončí dnem 31. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Maximální objem Emise: 23.500.000 Kč (dvacet tři milionů pět set tisíc korun českých)

Číslování dluhopisů: 0001 až 1175

Výnos: Pevná sazba 10 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období: 1. 2. 2023

Výnosové období: kvartální

Den vzniku nároku na výplatu výnosu: vždy k 31. 1., 30. 4. a 31. 7. a 31. 10. každého kalendářního roku až
do splatnosti jmenovité hodnoty

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti: 31. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 31. 1. 2025

Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle
těchto Emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Emitent

Určená provozovna: APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky: www.agrarnipudnifond.cz

Dluhopis APFAGRI 12,0/25

Vyprodáno

Společnost APF AGRICULTURAL LAND CR S.R.O. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 12 %. Celková hodnota emise činí 24,0 mil. Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 50.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 5.1.2023 a skončí dnem 4.1.2025 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221, info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info@apfgroupcr.com.

 

Emitent: APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o., IČ 143 47 296,
LEI 3157006CX30M1WFJT043,

se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
zapsaná v OR spis. zn. C 362917 vedená u Městského soudu v Praze

Název dluhopisů: Dluhopis APFAGRI 12,0/25

LEI: 3157006CX30M1WFJT043

Identifikační kód ISIN: CZ0003547382

Číslo účtu Emitenta: bude upřesněno

Jmenovitá hodnota dluhopisu: 50 000 Kč (padesát tisíc korun českých)

Forma dluhopisů: Cenné papíry na řad

Podoba dluhopisů: Listinné cenné papíry

Podoba dluhopisů: 100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice: 1 (jeden) Dluhopis

Datum emise: 5. 1. 2023

Emisní lhůta: Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
5. 1. 2023 a skončí dnem 4. 1. 2024 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta: Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Maximální objem Emise: 24.000.000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých)

Číslování dluhopisů: 001 až 480

Výnos: Pevná sazba 12 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období: 5. 1. 2023

Výnosové období: 1 měsíc

Den vzniku nároku na výplatu výnosu: Vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce
až do splatnosti jmenovité hodnoty, poslední výplata k 4. 1. 2025

Rozhodný den pro výplatu výnosu: K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti: K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti: 4. 1. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty: 4. 1. 2025

Emise: Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy: Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor: Emitent

Určená provozovna: APF AGRICULTURAL LAND CR s.r.o.
Riegrova 376/12, 779 00 Olomouc
e-mail: info@apfgroupcr.com
tel.: +420 734 154 897

Webové stránky: www.agrarnipudnifond.cz